Samenwerken vanuit liefde voor de natuur

Vanuit een gedeelde passie voor de natuur werken we nauw samen met Natuurmonumenten. Samen ontwikkelen we de natuur in Nederland en behouden we haar voor de generaties na ons.

Kies voor eeuwige zekerheid

Natuurbegraven Nederland zorgt tot de laatste uitvaart voor het beheer van het natuurgebied en de natuurgraven. Daarna neemt Natuurmonumenten het beheer over. Natuurmonumenten heeft zichzelf opgelegd om alle natuurgebieden die zij hebben te beschermen en behouden voor altijd. Dit ligt verankerd in hun statuten. Zij zorgen ervoor dat ook deze natuur de ruimte krijgt om zich verder te ontwikkelen en blijft bijdragen aan een gezond en prachtig Nederland. Ook voor de mensen die na ons komen. Er wordt dus altijd zorg gedragen voor het natuurgraf; je nabestaanden hoeven zich daar geen zorgen over te maken.

Draag bij aan de natuur

Kies je voor een plek op een van onze natuurbegraafplaatsen? Dan draag je bij aan de natuur in Nederland. Je hebt niet alleen voor jezelf een plek gevonden voor altijd, maar ook een stuk natuurgebied beschermd voor eeuwigheid.

Een deel van de opbrengsten van onze natuurbegraafplaatsen reserveren we namelijk voor Natuurmonumenten. Met die bijdrage zorgt Natuurmonumenten nu en in de toekomst voor onze natuurgebieden. Op die manier blijven deze gebieden dankzij jou altijd natuur. Kies je voor natuurbegraven? Dan blijf je voor eeuwig verbonden met de natuur, in een mooie, beschermde omgeving.

“Duinen, heide, veenweiden, bossen, beken, plassen, moerassen, kwelders, uiterwaarden en stuifzanden: die unieke diversiteit maakt het Nederlandse landschap zo aantrekkelijk. Natuur is iets van alle generaties. Verbonden blijven met de natuur en als nabestaanden je naaste in een mooie omgeving gedenken: ik vind dat ontroerende gedachten.” Teo Wams, directeur Natuurmonumenten