Menu

Lokaal het verschil maken

De behoefte naar een laatste rustplaats in de natuur groeit binnen onze samenleving. Deze behoefte ontstaat vanuit verschillende aspecten. Zo is de natuur voor velen een prettige plek om te gedenken, of past het natuurgebied juist bij de wens van een overledene. Daarnaast is de keuze voor een natuurgraf bij Natuurbegraven Nederland voor eeuwig, waardoor nabestaanden worden ontzorgt en natuur voor altijd natuur blijft.

Deze groeiende behoefte biedt kansen voor gemeenten, provincies en andere overheden, daar waar een natuurbegraafplaats op meerdere fronten een positieve impact kan maken. Op deze pagina leest u wat natuurbegraven is, hoe Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten al 10 jaar succesvol samenwerken en wat de positieve impulsen zijn die een natuurbegraafplaat geeft aan een gemeente of provincie. Denk hierbij aan het realiseren van overheidsdoelen zoals meer natuur en biodiversiteit, het voorzien in maatschappelijke behoefte en de toegankelijkheid van een gebied voor recreatie.

Verken samen de mogelijkheden

Diverse bestuurslagen hebben natuur of ‘groen’ hoog op de agenda staan. Maar natuurontwikkeling en beheer kosten veel geld. Indien mogelijk kopen wij gronden waarop natuur behouden, versterkt en ontwikkelt kan worden, mede dankzij de aanwezigheid van een natuurbegraafplaats in een deel van het gebied.

Doordat Natuurbegraven Nederland eigenaar van een natuurgebied is en de zorgen draagt voor het beheer in het gebied, komt er binnen de gemeente of provincie financiële ruimte voor andere belangrijke sociale aspecten.

Wilt u de kansen verkennen? Neem dan contact met ons op.

Synergie rondom natuurbegraven

Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten hebben de gezamenlijke missie om natuur in ons land te behouden, versterken en ontwikkelen. Bij de verkenning en realisatie kiezen we voor een brede, gebiedsgerichte aanpak met als doel het verbeteren van de hele leefomgeving. Functies versterken elkaar. Nieuwe natuur, economische ontwikkeling, natuurbegraven, recreatie: in onze natuurgebieden gaat het hand in hand. Om de natuurbegraafplaatsen staat geen hek. Ze zijn openbaar toegankelijk en maken de regio aantrekkelijker om in te wonen, te werken en te recreëren.

Betrokkenheid

Samen creëren we hoogwaardige natuur met natuurbegraven in samenwerking met lokale overheden, de gemeenschap en andere belanghebbenden. Draagvlak, enthousiasme en betrokkenheid zijn hierbij cruciaal. Door open te communiceren met omwonenden, onderzoek te doen naar verkeersstromen, rekening te houden met zichtlijnen en met onafhankelijk onderzoek te bewijzen dat de natuur erop vooruitgaat, kunnen we een gedegen plan ontwikkelen dat een positieve impuls geeft aan de omgeving.

Onze ervaring met samenwerkingen op verschillende bestuursniveaus laat zien dat Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland overheden effectief kunnen ondersteunen. Dankzij onze participatie-ervaring, expertise, kennis en connecties zijn we een geschikte partner voor overheden.

Maatschappelijke behoefte

Een laatste rustplaats in de natuur beantwoordt een snel groeiende behoefte. Maar wat drijft deze trend? De beweegredenen voor natuurbegraven zijn divers:

  • Het biedt ruimte en tijd om persoonlijk afscheid vorm te geven, in een door natuur bewaarde plek voor geliefden en nabestaanden.
  • Je kiest voor een eigen plek in de natuur, waar je jezelf het beste voelt, omgeven door het leven.
  • Natuurbegraven steunt het behoud van natuur; jouw plek blijft voor altijd ongerepte natuur.
  • Door een plek te reserveren, verzeker je jezelf van eeuwige rust zonder zorgen over grafrechten voor nabestaanden.

Elke keuze voor natuurbegraven is uniek en vertelt een eigen verhaal. We hebben verschillende mensen gevraagd hun ervaringen te delen. Ontdek hun verhalen.

"Wat hier gebeurt is ongekend. Dit gebied zat in een neerwaartse spiraal. We zijn trots op Natuurbegraven Nederland. Door vereende krachten is hier de lente in aantocht. Huis ter Heide verenigt natuur en mensen."

Wethouder Gerard Bruijniks van Loon op Zand bij opening Natuurbegraafplaats Huis ter Heide

Logo Natuurbegraven Nederland

Natuurbegraven Nederland maakt eeuwige grafrust in de natuur mogelijk samen met Natuurmonumenten

Logo Natuurmonumenten