Menu

Werken bij Natuurbegraven Nederland

De natuur verbindt. Geeft ruimte en kracht. Om na te denken, te zijn en te beleven. Op een moment en manier die past.

In deze natuur verbinden wij met elkaar en nemen we afscheid van elkaar. Op een natuurbegraafplaats is ruimte om de kracht van de natuur te ervaren en zoeken we in verbinding met elkaar naar persoonlijke behoefte.

De meest natuurlijke werkgever van Nederland

Natuurbegraven Nederland heeft de ambitie om de meest natuurlijke werkgever van Nederland te zijn met een uniek DNA. We streven ernaar om medewerkers in staat te stellen zichzelf te ontplooien en de beste versie van zichzelf te worden. De kenmerken van Natuurbegraven Nederland worden gevormd door de unieke eigenschappen van de mensen die er werken. Niet alleen de manier waarop je werkt of je talent zijn belangrijk. Persoonlijke overtuigingen spelen ook een rol bij de dingen die je doet.

Wie werkt of wil werken bij Natuurbegraven Nederland is:

  • Passievol
    Intrinsiek gedreven om mens, natuur en organisatie in evenwicht te brengen voor zowel huidige als toekomstige generaties en zo bij te dragen aan een duurzame wereld.
  • Empathisch
    In de verbinding, luisteren wij naar mensen en natuur om deze te voelen, te begrijpen en hiernaar te handelen.
  • Dienstbaar
    Door dienstbaar te zijn, ontzorgen wij toegewijd, deskundig en doelgericht.

Een unieke club

Natuurbegraven Nederland bestaat uit een unieke club mensen die geïnspireerd, uitgedaagd en in staat gesteld wordt om dagelijks opnieuw winst voor mens, natuur en organisatie te behalen. Mensen die persoonlijke momenten en manieren van anderen respecteren vanuit passie, empathie en dienstbaarheid.

Medewerkers aan het woord

Persoonlijke talenten worden ingezet voor natuur, mens en organisatie. Bij Natuurbegraven Nederland is ruimte om jezelf te ontwikkelen, hebben we aandacht voor en staan we in verbinding met de ander. We laten ons graag inspireren en verwonderen, staan open voor verandering en denken in kansen en mogelijkheden. Wie werkt voor Natuurbegraven Nederland is toegewijd, zorgzaam, assertief en creatief en werkt graag samen.

‘’Een vlinder die rondfladdert, een mooie bloem die op de begraafplek bloeit, het zonlicht tussen de kleurrijke herfstbladeren, het gezang van de merel. Symbolen die rust geven bij rouwverwerking en waarin ieder zijn persoonlijk contact met de dierbare ziet en voelt.’’ – Bart Bulkens, natuurbeheerder natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide.

‘’We kunnen alleen in verbinding zijn en liefhebben als we durven te verliezen. Onze capaciteit voor liefde en verbinding kan nooit groter zijn dan onze bereidheid voor verdriet en kwetsbaarheid. Dat vergt een bepaalde dapperheid en kracht. Ik ben dankbaar en trots dat ik deel uit mag maken van een organisatie met zoveel mooie en sterke mensen’’. – Karin Verwielen, manager natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide.

‘’Wij staan altijd klaar om samen te kijken naar wat het beste past. Al lijkt iets onmogelijk, dan zoeken we naar een manier die het wel mogelijk maakt. Deze gedachte vertalen we ook naar de administratieve afhandeling van zaken. We streven naar snel en goed, met liefde en plezier.” – Jenny Koch, administratief medewerker, Natuurbegraven Nederland.

‘’We leven ons in en luisteren naar verhalen en de mensen achter die verhalen. Het verdriet nemen we niet weg, maar door te luisteren geven we ruimte om te durven vertellen. De natuur is dan een rustgevende factor. De dankbaarheid van mensen geeft voldoening.” – Kees Benthem, informatiemedewerker natuurbegraafplaats Heidepol.

‘’Het invullen van onze belofte kan alleen door open naar elkaar te zijn en te luisteren. Dat is een voorwaarde om elkaar goed te begrijpen en er voor elkaar te zijn. Dit geldt voor onze onderlinge verhoudingen als collega’s maar ook naar de mensen die nu een eigen plek in de natuur reserveren voor later.’’ – Dennis Janssen, mede-initiatiefnemer Natuurbegraven Nederland.

‘’Een klein gebaar – een groot goed. Soms biedt onze glimlach, een hand op een schouder steun, al is het maar een klein beetje.  En dan heel verrassend ontvangen wij een heel lief kaartje met de tekst die voor ons voelt als een glimlach, een hand op ónze schouders. De natuur vraagt niet heel veel van ons, wát een groot goed. Wat mogen we een respect voor haar hebben in al haar kleuren en vormen en wat geeft zij ons kracht, vrijheid en troost. Er toe doen – dat doet er toe’’.  – Corine Pleijsier, dagcoördinator natuurbegraafplaats Maashorst.

‘’Ik hou van mensen die bereid zijn initiatief te nemen, hun nek uit te steken voor de dingen waarin ze geloven. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de ander, voor mens en natuur, dán ben je een leider. De grootste leiders zijn in staat om andere te stimuleren en ruimte te geven om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.’’ – Roy van Boekel, directeur Natuurbegraven Nederland.

Logo Natuurbegraven Nederland

Natuurbegraven Nederland maakt eeuwige grafrust in de natuur mogelijk samen met Natuurmonumenten

Logo Natuurmonumenten