Menu

Eeuwigdurende grafrust

Een eigen plek in de natuur. Een laatste rustplaats met eeuwigdurende grafrechten. De plek die je reserveert blijft voor altijd jouw plek. Maar wat betekent eeuwige grafrust precies, hoe wordt het gegarandeerd en waarom is dit zo belangrijk? Op deze pagina geven we hier in zes vragen antwoord op.

1. Wat is eeuwigdurende grafrust?

Eeuwigdurende grafrust betekent voor nu en altijd recht op jouw laatste rustplaats in de natuur. Reserveer je een plek op een van de natuurbegraafplaatsen van Natuurbegraven Nederland, dan heb je voor eeuwig het recht om begraven te worden op die specifieke plek. Nabestaanden krijgen geen vragen over het verlengen van het grafrecht en het natuurgraf blijft voor altijd één met de natuur.

2. Hoe wordt dit recht vastgelegd?

In een akte is het eeuwigdurend grafrecht van een natuurgraf vastgelegd. Hierin staan onder andere de coördinaten van jouw plek vermeld. Met deze akte teken jij bij leven, of een verwante bij jouw overlijden, individueel voor het recht om op deze plek begraven te worden. Natuurbegraven Nederland verplicht zich tot een natuurbegraving op de vastgelegde plek. Dit geldt voor iedere plek in de natuur op de natuurbegraafplaatsen van Natuurbegraven Nederland.

3. Wat gebeurt er na de laatste natuurbegraving?

Op een natuurbegraafplaats is het aantal plekken waar een natuurgraf mogelijk is, vastgelegd. De natuur heeft hierin een leidende rol zodat bomen de ruimte krijgen om te groeien en leefgebieden van dieren niet worden verstoord. De natuurbeheerders van Natuurbegraven Nederland zorgen ervoor dat het natuurgebied en de natuurgraven goed onderhouden en beheerd worden. Nadat de laatste natuurbegrafenis heeft plaatsgevonden, wordt het beheer van het natuurgebied overgedragen aan Natuurmonumenten. De vereniging Natuurmonumenten heeft in haar statuten opgenomen dat ze haar natuurgebieden voor altijd zullen behouden en onderhouden.

4. Wat gebeurt er als Natuurbegraven Nederland failliet zou gaan?

Op een natuurbegraafplaats vinden mensen eeuwigdurende grafrust. Om deze eeuwigdurende belofte waar te kunnen maken heeft Natuurbegraven Nederland dit op verschillende manieren gewaarborgd. Enerzijds voor de toekomst, maar anderzijds ook omdat het niet uitgesloten is dat wij als bedrijf failliet kunnen gaan. In dat geval is het eeuwigdurende grafrecht zeker gesteld door de Kwalitatieve Verplichting, de juridische borging die notarieel is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster en die ervoor zorgt dat iedere opvolgende eigenaar van het natuurgebied de eeuwigdurende grafrust aldaar moet waarborgen.

5. Hoe ben je verzekerd van eeuwige grafrust?

Op alle natuurbegraafplaatsen geldt een collectieve kwalitatieve verplichting die door de notaris is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. De collectieve kwalitatieve verplichting is een juridische borging die ervoor zorgt dat iedere opvolgende eigenaar van het natuurgebied de eeuwigdurende grafrust op die plaats moet waarborgen. Iedereen die een plek in de natuur heeft gereserveerd, behoudt dus het recht om in het natuurgebied begraven te worden, of te blijven.

6. Waarom is dit zo belangrijk?

Wanneer de cirkel van het leven rond is, volgt er rust. Eeuwige en duurzame rust waar je recht op hebt in een natuurgraf. Rust gegeven door de natuur en voor jouw nabestaanden. De keuze voor natuurbegraven is een vrije keuze, en jij kiest zo voor een manier van afscheid nemen die bij jou past. Jouw plek in de natuur is voor altijd beschermd en laat je na aan de generaties die volgen. Gemoedsrust voor nu en eeuwige grafrust voor later.

Logo Natuurbegraven Nederland

Natuurbegraven Nederland maakt eeuwige grafrust in de natuur mogelijk samen met Natuurmonumenten

Logo Natuurmonumenten