Menu

Natuurbegraafplaats Schoorsveld Wandelroute

1 De Vennen

Waar een paar jaar geleden niet meer dan een zandplaat was, krioelt het nu van het waterleven. De natuur doet zelf het werk. Salamanders, kikkers en rugstreeppadden hebben de weg naar de twee grote vennen gevonden. En langs het water ontkiemen plantjes als zonnedauw. De vennen zijn zwak gebufferd. Dit betekent dat het effect van hemelwater beperkt is. Het waterpeil is afhankelijk van het grondwater.

2 Libellen

Tijdens de monitoring van 2022 zijn er 21 verschillende soorten libellen en juffers waargenomen. De monitoring is gedaan tussen eind april en begin september. 1 van de waargenomen soorten is vrij zeldzaam: de venwitsnuitlibel. De larven overwinteren twee keer en leven permanent in het water, alvorens ze beginnen met uitsluipen tussen eind april en begin juli.

Pas instellingen voor [wt_cli_manage_consent] aan

3 Boskamers

Een open plek in het bos. Door oud hout uit het voormalige productiebos in een cirkel weg te zagen, is naast het Spechtenpad een mooie beschutte boskamer ontstaan. Schoorsveld beheert en ontwikkelt de natuur op Schoorsveld zeer zorgvuldig. Zo creëren we midden op het heideveld een tweede boskamer. Hier zorgen aangeplante eiken, beuken, elzen en kleine grove dennen straks voor de beschutting.

4 Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zorgt al meer dan 100 jaar voor de natuur in Nederland. Een vereniging voor mensen met hart voor de natuur. Natuurmonumenten geeft natuur in Nederland de ruimte, beschermt natuurgebieden, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed. Vanuit de met Natuurbegraven Nederland gedeelde ambitie om meer en betere natuur in Nederland te realiseren en deze voor altijd te behouden ontstond in 2014 een samenwerking. Een deel van de opbrengsten van natuurbegraven wordt gereserveerd voor Natuurmonumenten. Natuurmonumenten zorgt hiermee dat de natuurgebieden ook in de toekomst worden beheerd, beschermd en versterkt. Een eigen plek zorgt dus niet alleen voor het behoud van de natuur nu, maar ook voor de generaties na ons. Zo maken we samen de natuur in Nederland mooier.

Pas instellingen voor [wt_cli_manage_consent] aan

5 Broedvogels

Amber vertelde in bovenstaande vlog over de monitoring 2016 en de monitoring van 2022. Tijdens de monitoring van afgelopen jaar zijn er 56 soorten vogels waargenomen, waarvan 39 soorten één of meerdere broedterritoria hebben op de natuurbegraafplaats. In totaal zijn er 98 territoria vastgesteld. Een aantal van de aanwezige soorten zijn kenmerkend voor dennen-, eiken- en beukenbos, dit zijn de boomklever, boomleeuwerik, groene specht en kleine bonte specht. Er zijn dus meer soorten waargenomen dan in 2016!

Pas instellingen voor [wt_cli_manage_consent] aan

6 Dagvlinders

Tijdens de monitoring van 2022 zijn er 20 soorten dagvlinders waargenomen. De monitoring wordt gedaan door op een rustig tempo over de routes te wandelen bij goede weersomstandigheden. Het bruin zandoogje, groot dikkopje en hooibeestje zijn kenmerkende soorten voor kruiden- en faunarijk grasland en zijn waargenomen op Schoorsveld.

Pas instellingen voor [wt_cli_manage_consent] aan

7 Natuurbegraven

Hoe verloopt het kiezen van een plek en hoe ziet een afscheid op natuurbegraafplaats Schoorsveld er uit? Collega Pauline vertelt er meer over.

Pas instellingen voor [wt_cli_manage_consent] aan

8 Reeën

Een bijna betoverende ervaring. Een ontmoeting met een ree bij het ochtendgloren, vergeet je nooit meer. De ree voelt zich thuis op Schoorsveld. Maar ook andere bewoners voelen zich thuis. De dieren die in ons gebied leven zijn raven, buizerds, wilde eenden, ijsvogels, rietzangers, zilverreigers, bosuilen, spechten, dassen, vossen, (vleer)muizen, salamanders, kikkers, rugstreeppadden en hagedissen.

Pas instellingen voor [wt_cli_manage_consent] aan

9 Schoren

De greppels (of watergangen) rond de rabatten kronkelden vroeger door het gebied. Om eenvoudig van de ene naar de andere kant te kunnen lopen en een rabat ook met paard en wagen te kunnen bestijgen, legden houthakker houten planken over de greppels: schoren. Daar komt de naam Schoorsveld vandaan: een veld met schoren. Om deze naam te eren zijn er op verschillende plekken schoren te vinden op Schoorsveld.

10 Stichting Nieuwe Natuur

Stichting Nieuwe Natuur wil Nederland mooier en groener maken door nieuwe natuur aan te leggen. Het is een initiatief van Natuurbegraven Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten. Voor elke verkochte plek op één van de natuurbegraafplaatsen wordt € 25 gestort in het fonds van de stichting. Natuurbegraven Nederland voegt hier nog eens € 25 aan toe. De opening van een nieuw stuk natuur, ‘De Meelakkers’, is te zien in de volgende video.

Pas instellingen voor [wt_cli_manage_consent] aan
Logo Natuurbegraven Nederland

Natuurbegraven Nederland maakt eeuwige grafrust in de natuur mogelijk samen met Natuurmonumenten

Logo Natuurmonumenten