• Natuurbegraven Nederland

Landgoed Christinalust Terugkijken en vooruitkijken

Christinalust ligt in het buurtschap Twekkelo, vlak bij Enschede en is onderdeel van de kenmerkende groene zone van landgoederen, beekdalen en boerenlandschappen rondom Enschede en Hengelo. Het is een relatief jong landgoed dat tot halverwege de 19e eeuw vrijwel volledig uit heidegrond bestond. Samen met Het Stroot (in het oosten) en Hof te Boekelo (in het westen) vormde Christinalust vanaf het eind van de 19e eeuw het aaneengesloten eigendom van Gerrit Jan van Heek.

Natuurherstel

De mens heeft de natuur flink beïnvloed op Christinalust. De oude dekzandrug, ontstaan in de laatste ijstijd, is beschadigd door afgravingen, de oorspronkelijk meanderende beek is gekanaliseerd, vroegere gebouwen en restanten van de spoorlijn zijn verborgen of niet bijgehouden, planten en dieren die we hier eerst zagen, zijn verdwenen.

We ontwikkelen landgoed Christinalust op verschillende vlakken. We brengen de rijke cultuurhistorie van het landgoed letterlijk weer aan de oppervlakte. De spoordijk en de spoorbrug worden weer zichtbaar en de meer dan 100 jaar oude bosbouwschuur wordt hersteld.

Veelbelovende toekomst

Daarnaast krijgt de natuur op het landgoed meer kans. Er worden natuurlijke verbindingen met het omringende landschap gemaakt voor dier- en plantensoorten die leven op de hei en in het bos. Zo komt er een verbinding met de heide rondom het Zwarte Ven, worden er poelen aangelegd die kunnen dienen als ‘stapstenen’ tussen verschillende natuurgebieden en zal de Twekkelerbeek weer gaan kronkelen.

Diersoorten die hiervan profiteren zijn de levendbarende hagedis, het heideblauwtje en de grote gele kwikstaart. De grote gele kwikstaart leeft vrijwel uitsluitend aan de oevers van beken en rivieren, liefst met loofbos omzoomd, waar het leeft van allerlei kleine ongewervelde waterbeestjes, zoals insecten en kleine slakjes. De nieuw ingerichte Twekkelerbeek zal weer geschikt worden als leefgebied!