Menu

Samen verbonden met je natuur

Onze belofte “Voor jou, eeuwige rust, samen verbonden met je natuur” aan klanten, nabestaanden en onze partners geeft uitdrukking aan wat wij met de keuze voor eeuwige grafrust in de natuur aan ieder individu bieden. De belofte steunt op de kracht van de natuur, de verbinding tussen mens en natuur, de grafrust die voor altijd is geborgd, de zingeving en erkenning daaraan gegeven en dat wij zorgen dat je het samen met ons goed regelt.

Kracht van de natuur

De natuur verwondert ons en we ervaren de kracht ervan, ook in onszelf. Iedereen ervaart de natuur op een eigen unieke manier. De natuur is er voor iedereen, ieder mens kan in de natuur zichzelf zijn. Als je even stil staat, kun je het voelen. Liggend in het gras vol bloemen of wandelend onder de bomen. In verschillende seizoenen. In de natuur is alles eindig en begint alles telkens weer opnieuw.

Je verwonderen over de kracht van de natuur die je omarmt. Want dat is misschien wel de mooiste gift van de natuur aan jou. Dat je je omarmd voelt. Wie begraven wordt in de natuur, wordt weer één met de natuur. In balans, als deel van het grotere geheel. De natuur is het leven zelf, ook als we er niet meer zijn. Dat is de kracht van de natuur.

Eeuwige grafrust

Waar we na ons leven wel of niet heengaan, we laten altijd iets achter. Herinneringen en nabestaanden. Een plek in de geschiedenis. Wanneer de cirkel van ons leven rond is, volgt er rust – eeuwige en duurzame rust. Rust gegeven door de natuur en voor jouw nabestaanden, én gemoedsrust voor jou.  Gemoedsrust voor nu en eeuwige grafrust voor later.

De natuurbegraafplaats is een plek waar naasten herinneren en een plek van verbinding en bezinning met de natuur en met elkaar. Een plek die voortdurend transformeert tot voor eeuwig beschermd natuurgebied. Een nalatenschap voor generaties die na ons komen. Deze plek is onaantastbaar, zoals het notarieel is geborgd vandaag de dag, en wordt voor altijd bewaard door Natuurmonumenten als toekomstig beschermer van het natuurgebied.

Zingeving en erkenning

Je mag zijn wie je bent. Zingeving en erkenning kleuren het leven. Dat maakt nadenken over natuurbegraven een ode aan het leven. Je neemt daarvoor zelf de verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld door bij leven een keuze voor een natuurgraf te maken.

Dat betekent dat jij de ruimte krijgt die je nodig hebt om, in de geest van je eigen geloof of overtuiging, voor jouw manier van afscheid nemen te kiezen. Een keuze voor natuurbegraven is een vrije keuze. Je geeft er zelf de betekenis aan. Er is een schouder voor je als je die nodig hebt, er is aandacht voor jou als mens en het gebeurt met een lach en een traan, dat maakt dat je je thuis voelt.

Goed geregeld

Je hebt het goed geregeld dat geeft gemoedsrust voor nu, eeuwige grafrust voor later en natuur als nalatenschap voor volgende generaties.

Wij zijn dienstbaar aan jouw wensen. Wij luisteren goed naar je, vanuit aandacht en interesse, open en oprecht. Jouw plek is er vandaag en de eeuwige rust voor later wordt zo goed geregeld. En dat is een geruststellende gedachte.

Verbinding

In de verbinding tussen mens en natuur bieden wij de vrije keuze van een eigen plek en een eigen invulling van het afscheid in de natuur. Om daarmee op jouw manier invulling te geven aan je sterfelijkheid.

Wij verbinden ons met jou door te luisteren, aan te voelen, en in te leven. We regelen goed wat nodig is. Vanuit deze kern werken we vol passie én trots samen. Om vanuit onze verbinding met de natuur, met onze eigen mensen, met de lokale omgeving en met partners meer te bereiken. Samen voor jou, mens én natuur.

Logo Natuurbegraven Nederland

Natuurbegraven Nederland maakt eeuwige grafrust in de natuur mogelijk samen met Natuurmonumenten

Logo Natuurmonumenten