• Heidepol
  • Huis ter Heide
  • Landgoed Mookerheide
  • Maashorst
  • Natuurbegraven Nederland
  • Schoorsveld
  • Natuur

Natuur in beweging

De natuurbegraafplaatsen van Natuurbegraven Nederland zijn niet alleen een dierbare plek voor veel mensen, ook de natuur groeit en bloeit er volop. Dat willen we zo houden, én eraan bijdragen. Daarom zijn we sinds onze oprichting 10 jaar geleden elke dag actief bezig met natuurontwikkeling. Alles wat we doen, draagt bij aan betere, mooiere, diversere en blijvende flora en fauna. Sinds de opening van onze natuurbegraafplaatsen heeft de biodiversiteit zich op deze plekken goed kunnen ontwikkelen. En dat levert prachtige resultaten op.

Toen en nu op onze natuurbegraafplaatsen

Op de natuurbegraafplaatsen hebben voormalige akkers zich ontwikkeld tot een mozaïek van graslanden en heide. Productiebossen maakten plaats voor bossen met inheemse loofbomen en een open karakter. En diersoorten die verdwenen waren, hebben opnieuw hun thuis gevonden. Allemaal resultaten van onze inspanningen om de natuur te ontwikkelen, te behouden en te versterken.

Het voormalig grasland heeft plaatsgemaakt voor droog schraalland zoals hieronder te zien is op de foto.

Terug van weggeweest

Door verschraling van het grasland is het Duits viltkruid terugkomen op natuurbegraafplaats Heidepol, een plantje dat op de landelijke rode lijst staat voor kwetsbare en zeldzame flora. Doordat er op de voormalige akkers mest gebruikt werd, was het kruid verdwenen.

Een graag geziene bewoner van een aantal van onze natuurbegraafplaatsen is sinds een aantal jaren de zandhagedis. Deze soort houdt van open plekjes met zand en de overgang van korte vegetatie naar heidevelden. Op natuurbegraafplaats Heidepol plant de zandhagedis zich voort en zien we ze in verschillende leeftijden.

Meer lezen over de natuurontwikkeling op onze natuurbegraafplaatsen? Lees hier meer of kijk naar een video over natuurontwikkeling op Heidepol.

Natuurmonitoring laat resultaten zien

Elke 6 jaar monitoren we de natuur op onze natuurbegraafplaatsen. In 2022 gebeurt dat op Schoorsveld en Maashorst. We kijken dan nauwkeurig naar de verschillende soorten planten en dieren. Elk dier en iedere plant heeft een bepaalde voorkeur voor hun leefomgeving. Hoe gevarieerder het natuurgebied, hoe groter het aantal plant- en diersoorten en dus de biodiversiteit. Daar werken we graag aan. De resultaten van de natuurmonitoring gebruiken onze natuurbeheerders bij de keuzes die zij maken in het natuurbeheer. De tussentijdse resultaten van de natuurmonitoring op Schoorsveld en Maashorst laat zien dat we al mooie resultaten hebben geboekt op het gebied van biodiversiteit.

Kwelvlies

Langs de oever van het ven op natuurbegraafplaats Maashorst lijkt een olievlek te zitten, maar niets is minder waar. Het is kwelvlies; als je het aanraakt, breekt het in dunne laagjes in stukken. Kwelvlies is een dun laagje ijzerbacteriën dat duidt op de aanwezigheid van kwel: omhoogborrelend grondwater. Kwelwater is rijk aan mineralen en geeft unieke planten de mogelijkheid zich hier te ontwikkelen.

Sachembij

Op natuurbegraafplaats Schoorsveld zagen we een aantal bijzondere diersoorten, waaronder de kleine sachembij. Deze is sinds 1973 slechts enkele keren gespot in Nederland. De ontdekking van deze bij op natuurbegraafplaats Schoorsveld is dus heel bijzonder. Daarnaast hebben we in Heeze veel soorten nachtvlinders geteld.

Grauwe klauwier

Ook op Landgoed Mookerheide zien we bijzondere ontwikkelingen. Op deze natuurbegraafplaats heeft een grauwe klauwier-paartje gebroed en jongen gekregen. Heel bijzonder, want deze vogelsoort is zeldzaam en staat op de rode lijst van bedreigde broedvogels. Het paartje heeft 3 jongen gekregen die in augustus zijn uitgevlogen.

Het broedsucces van de grauwe klauwier geeft aan dat de ecologische omstandigheden van de natuurbegraafplaats goed zijn. De grauwe klauwier stelt namelijk een aantal eisen aan zijn omgeving; er moet dicht struikgewas zijn met stekels om te broeden, hogere bomen in open gebieden om vanaf te jagen op voornamelijk grote insecten, kleine zoogdieren en reptielen. Het recente broedsucces op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide is het bewijs van een goed ontwikkeld natuurgebied met een diversiteit aan kleine dieren en insecten.

We zijn ook in gesprek gegaan met Roy Fleury, ecoloog bij Natuurbegraven Nederland over natuurontwikkeling op Schoorsveld en Maashorst. Je leest dit interview hier.