Notaris Natascha Dröge vertelt Zondag 10 november

Op zondag 10 november verzorgt notaris mr. Natascha Dröge een informatieve lezing op natuurbegraafplaats Heidepol. Aan bod komen onderwerpen als:
• Het erfrecht.
• De voordelen van een testament: o.a. vermindering van de eigen bijdrage als je in een verzorgingstehuis terecht komt en besparing van erfbelasting.
• Het levenstestament: wat gebeurt er als je ernstig ziek wordt, gaat dementeren of om andere redenen tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen? Wie regelt dan de financiële en medische zaken?

De lezing start om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur in ons informatiecentrum. Na afloop van de lezing is er de gelegenheid om al je vragen te stellen. Deelname is kosteloos. Meld je aan via aanmelden@heidepol.nl. Je bent van harte welkom!