• Natuurbegraven Nederland
  • Organisatie

Eerste natuurbegraafplaats in de regio Hengelo-Enschede

De nieuwe bestemming van landgoed Christinalust in Twekkelo staat vast. De Raad van State gaf op 29 december groen licht voor de ontwikkeling van een natuurbegraafplaats. In oktober 2022 verwacht Natuurbegraven Nederland natuurbegraven mogelijk te maken in een gedeelte van het landgoed in de groene landgoederengordel rond Enschede en Hengelo. Natuurbegraven Nederland gaat het natuurgebied samen met landgoedeigenaar Jeroen Jordaan in stand houden en de natuurwaarden in het gebied verhogen.

Wat betekent dit?

Op korte termijn zal Natuurbegraven Nederland starten met de realisatie van de natuurbegraafplaats op het landgoed. Het landgoed bestaat uit kleine grasland- en bospercelen die worden verbonden door de Twekkelerbeek. De werkzaamheden zijn gericht op het herstel van de natuurkwaliteit en het creëren van een natuurlijke verbinding met omliggende natuur. De dekzandrug die in de laatste ijstijd ontstond wordt hersteld, er worden drie poelen gegraven voor kikkers, padden en andere amfibieën en het bestaande ven wordt vergroot. Ten behoeve van de natuurbegraafplaats wordt een ceremonie- en informatieruimte gebouwd van duurzame materialen dat in de toekomst hergebruikt kan worden wanneer het niet meer nodig is. Daarnaast worden halfverharde paden aangelegd zodat bezoekers en andere natuurliefhebbers kunnen wandelen door het natuurgebied.

Natuurbegraven

Natuurbegraven Nederland wil begraven in de natuur mogelijk en bereikbaar maken, voor iedereen die dat wil, in heel Nederland. Een natuurbegraafplaats biedt de mogelijkheid om een laatste rustplaats in de natuur te kiezen. Na de laatste natuurbegraving verdwijnt de mogelijkheid in het gebied. Daarnaast wordt de natuur zo min mogelijk belast omdat er enkel houten gedenktekens bij een natuurgraf geplaatst mogen worden en losse veld- of snijbloemen. Een laatste rustplaats op een natuurbegraafplaats van Natuurbegraven Nederland blijft voor altijd onderdeel van de natuur, door de eeuwige grafrust. Een deel van de opbrengsten gaat naar Stichting Nieuwe Natuur waarmee nieuwe natuur in de regio van de natuurbegraafplaats wordt gerealiseerd.