• Natuurbegraven Nederland

Welke rol heeft de uitvaartondernemer in deze samenwerking?

Wanneer nabestaanden aangeven interesse te hebben in het combinatievoordeel vragen we je dit met ons te communiceren. Natuurbegraven Nederland verzorgt de bestelling van de Loop kist of urn. Voor de afstemming van de levering van de kist, de ontvangst, de opslag en de coördinatie van het vervoer van de kist naar de familie betaalt Natuurbegraven Nederland een handlingsfee van € 200,00 vrijgesteld van BTW.