• Natuurbegraven Nederland

Is elke plek op een natuurbegraafplaats geschikt voor een natuurgraf?

Nee, er zijn wettelijke en ecologische voorwaarden waaraan we moeten en willen voldoen. Zo schrijft de wet voor dat een natuurgraf minimaal 1,45 meter boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand moet liggen. Ook houden we rekening met, bijvoorbeeld, de afstand tot de wortels van een boom of bijzondere planten en/of dieren. Dit leggen we allemaal vast in een ecologisch werkprotocol.

Het uiteindelijke aantal beschikbare natuurgraven kan dus lager liggen dan het gestelde maximum. Ook kan het dus zo zijn, dat er in bepaalde gedeeltes van de natuurbegraafplaats meer natuurgraven per hectare zijn dan in andere gedeeltes. In het gebied waar natuurbegraven mogelijk is, kunnen mensen zelf een plek uitkiezen die bij hen past en waar het voor hen fijn voelt.