• Natuurbegraven Nederland

Hoeveel plekken passen er op een natuurbegraafplaats?

Dat is verschillend per natuurbegraafplaats. Omdat een natuurbegraafplaats in eerste instantie een natuurgebied is reserveren we niet meer dan 10 procent van de natuur voor natuurgraven.

Als initiatiefnemers vinden we het belangrijk dat er duidelijkheid is over de oppervlakte van het natuurgebied dat ruimte zal bieden aan natuurbegraven en het aantal beschikbare plekken daarbinnen. We laten zowel de oppervlakte van het natuurgebied als het maximale aantal natuurgraven daarom vastleggen in het bestemmingsplan.