• Heidepol
  • Huis ter Heide
  • Landgoed Mookerheide
  • Maashorst
  • Natuurbegraven Nederland
  • Schoorsveld

Hoe wordt natuur beheerd op de natuurbegraafplaatsen?

Op iedere natuurbegraafplaats dragen de natuurbeheerders zorg voor het natuurgebied en de natuurgraven. Voor ieder natuurgebied wordt een natuurbeheerplan opgesteld waarmee de natuurbeheerders werken. De actuele situatie van het natuurgebied en de doelen op het gebied van natuurverbetering en -ontwikkeling worden hierin opgenomen. Regelmatig wordt de voortgang besproken. Een natuurbeheerplan wordt opgesteld voor meerdere jaren, maar er kan tussendoor bijgestuurd worden op ontwikkelingen in de natuur. Bijvoorbeeld als het heel erg droog is of als het juist heel veel regent. Na de laatste natuurbegraving neemt Natuurmonumenten het beheer en de zorg over. In de statuten is vastgelegd dat de natuur die Natuurmonumenten in beheer heeft voor altijd beschermd zal worden en voor eeuwig natuur zal blijven.