• Natuurbegraven Nederland

Hoe lang kan de Loop kist opgeslagen worden?

Omdat de Loop Living Cocoon™ gedroogd is, komt het levende materiaal niet zomaar spontaan tot leven. Dit gebeurt pas bij langdurige aanraking met de bodem en het grondwater. De kist kan dus voor onbeperkte tijd opgeslagen worden in een droge, geventileerde ruimte die gelijk is aan de omgeving waarin ook andere kisten opgeslagen worden.