• Natuurbegraven Nederland
  • Mens
  • Organisatie

In liefde verbonden Terugblik Lichtjesavond 2023

We kijken terug op een hele bijzondere avond waarin we op afstand verbonden waren. Verbonden met de vele nabestaanden die stilstonden bij alle dierbaren op de natuurbegraafplaatsen.

Opdat zij nooit vergeten worden is ieder van hen in het licht gezet. Hun namen werden uitgesproken, gecombineerd met woorden van troost en hoop. Gedachten over waar de mensen eigenlijk blijven die je mist, kwamen voorbij tijdens de vertelling over het prentenboek ‘Overal en ergens. Sfeervolle muziek, zang en gedichten zorgden voor een intieme sfeer. Hopelijk voelde je je verbonden en biedt het troost in de dagen die voor je liggen. Tijdens de Kerstperiode, waarbij altijd een bord ontbreekt aan de eettafel. Of bij het inluiden van het nieuwe jaar, met die ene persoon voelbaar afwezig. Weet dat je niet alleen bent met je verdriet. Denk maar aan ál die kaarsjes die aangemaakt werden. Achter elk kaarsje hoort een gezin, horen vrienden, een familie.