• Heidepol
  • Huis ter Heide
  • Landgoed Christinalust
  • Landgoed Mookerheide
  • Maashorst
  • Schoorsveld
  • Organisatie

Samenwerking Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland

Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten werken samen om nieuwe en bestaande natuur te ontwikkelen en behouden. Teo Wams: “We maken ons samen sterk voor de huidige en toekomstige natuur. Een natuurbegraafplaats wordt beheerd als natuurgebied. In de periode dat natuurbegraven mogelijk is, zorgt Natuurbegraven Nederland voor het beheer. Daarna wordt het gebied overgedragen aan Natuurmonumenten die de natuur tot in de eeuwigheid beschermt en onderhoudt. Zo draag je met een eigen, eeuwige plek in de natuur bij aan het natuurbehoud in Nederland voor nu en in de toekomst.”

Gezamenlijke liefde voor de natuur

De samenwerking tussen Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland ontstond in 2014 vanuit een gedeelde ambitie om meer natuur in Nederland te realiseren en deze voor altijd te behouden. Sommige natuurbegraafplaatsen liggen in gebieden van Natuurmonumenten. Deze natuurgebieden hebben er tijdelijk een bijzondere functie bijgekregen. “Natuurbegraven Nederland beheert de gebieden op basis van een gezamenlijk beheerplan dat past bij de natuurvisie voor het gebied. De natuurbeheerders zijn dagelijks in het gebied aan het werk om de natuur te versterken en de biodiversiteit te vergroten. Een deel van de opbrengsten van natuurbegraven wordt gereserveerd voor Natuurmonumenten. Daarmee kunnen we meer natuur realiseren, nieuwe en bestaande natuur ontwikkelen en cultureel erfgoed behouden.”

Cirkel van het leven

“We onderzoeken of natuurbegraven ook in andere natuurgebieden van Natuurmonumenten mogelijk is. Dat doen we alleen als we weten dat de natuur erop vooruit gaat. We kijken naar bestaande bos- en natuurgebieden waar wij mogelijkheden zien om de natuur te versterken of naar gebieden die geschikt zijn voor omvorming tot natuur. Je kunt dan denken aan versnipperde natuurgebieden die met een paar gerichte grondaankopen aaneengesloten natuur kunnen worden, waardoor dieren zich ongehinderd kunnen verplaatsen. Of aan voormalige eenvormige productiebossen die door het maken van tijdelijke open plekken gevarieerder worden. Daar krijgen planten die veel licht nodig hebben nieuwe kansen. Met natuurbegraven voorzien wij in een groeiende behoefte van natuurliefhebbers om op te gaan in de natuur en onderdeel te zijn van de cirkel van het leven. Verbonden blijven met de natuur en als nabestaanden je naaste in een mooie omgeving gedenken: ik vind dat ontroerende gedachten.”

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zorgt al meer dan 100 jaar voor de natuur in Nederland door de natuur te verdedigen, te beschermen en met zorgvuldig beheer een handje te helpen. Natuurmonumenten is een vereniging met ruim 760.000 leden en donateurs. Ze beheert en beschermt in ruim 370 gebieden in Nederland zo’n 115.000 hectare natuur, waardevolle landschappen en cultureel erfgoed.

Teo Wams

Directeur natuurbeheer Teo Wams (1959) studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialismes zijn ecologie en milieukunde. Voordat hij in 2004 als directeur natuurbeheer bij Natuurmonumenten aan de slag ging, werkte Teo bij Milieudefensie.