• Natuurbegraven Nederland
  • Natuur

Roy Fleury, ecoloog bij Natuurbegraven Nederland over natuurontwikkeling op Schoorsveld en Maashorst

Wat zijn de grootste veranderingen die we zien in de natuur op natuurbegraafplaats Schoorsveld?

Anno 2015 was natuurbegraafplaats Schoorsveld nog een enorm productiebos. Het was een grote uitdaging om van dat bos een open terrein te maken met graslanden. Inmiddels staat Schoorsveld bekend om zijn prachtige open ruimte waar volop kruiden groeien, en de mooie vennen omringd door bos. Er groeien en bloeien allerlei soorten planten en tal van dieren vinden hun thuis op Schoorsveld. Het is een mooi, bloemrijk grasland aan het worden.

De blauwvleugelsprinkhaan is typische soort van de schrale graslanden met heide. Het feit dat die is aangetroffen op de graslanden van natuurbegraafplaats Schoorsveld, is het bewijs dat ons verschalingsbeheer werkt. In het ven is ook klein blaasjeskruid aangetroffen dit jaar, een soort die kenmerkend is voor voedselarme vennen.”

Hoe heeft natuurbegraafplaats Maashorst zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

“Maashorst was in 2015 landbouwgebied. Er graasden koeien en het gebied bestond uit akkerland en productiebos. De grootste uitdaging op Maashorst lag op bosgebied. De natuurbegraafplaats grenst aan het centrale natuurgebied de Maashorst. Maar door het dichte productiebos was er geen verbinding voor flora en fauna met dat natuurgebied.

Wij hebben in het productiebos open plekken gecreëerd. Daardoor kon zich aan de bosranden lage vegetatie ontwikkelen en ontstonden er heidevelden en bloemrijk grasland. Insecten, vogels en amfibieën kunnen zich nu makkelijker verplaatsen naar het centrale natuurgebied. Ook de biodiversiteit aan de oevers van het ven wordt rijker. Het is een prachtige natuurbeleving geworden met een erg mooie natuurwaarde.”

Een groene droom komt uit

Je leest het: de natuur op onze natuurbegraafplaatsen is continu in beweging en dat zal altijd zo blijven. Natuurbegraven Nederland heeft vertrouwen in de toekomst. We zijn trots dat we onze groene droom met eigen ogen zien ontstaan. Onlangs keken we nog met Natuurbegraven Nederland initiatiefnemer en directeur Roy van Boekel terug en vooruit. Hoe hij de afgelopen jaren én de toekomst ziet, lees je hier.