• Huis ter Heide
  • Natuurbegraven Nederland
  • Organisatie

Ontwikkeling natuurbegraafplaats Huis ter Heide van start

Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten starten deze week met de werkzaamheden voor een natuurbegraafplaats in een deel van natuurgebied Huis ter Heide bij Tilburg. Deze ontwikkeling zal de kwaliteit van het natuurgebied verbeteren. Het doel is een robuuster gebied met meer variatie, afwisseling en structuur in de bossen en graslanden. De komende tijd zal gewerkt worden aan een gezondere bodem en een betere verbinding met de Loonse en Drunense Duinen wat bij zal dragen aan de kwaliteit van het natuurgebied.

De volledig ontwikkelde natuurbegraafplaats wordt in het voorjaar van 2021 officieel geopend. Huis ter Heide blijft openbaar toegankelijk voor natuurliefhebbers, wandelaars en omwonenden. In de aanloop naar de opening organiseert Natuurbegraven Nederland informatieve wandelingen in het natuurgebied, deze worden op www.huisterheide.nl aangekondigd.

Natuurmonumenten is blij dat de natuurbegraafplaats nu gerealiseerd wordt. “We komen hiermee tegemoet aan de groeiende behoefte in de samenleving van mensen die zich verbonden voelen met de natuur en daar graag hun laatste rustplek kiezen”, zegt Toon Loonen van Natuurmonumenten. “Maar bovenal biedt het ons de kans om daarmee de natuur verder te verbeteren en uit te breiden. Ook de cultuurhistorie in het gebied, zoals het jachthuis met bijbehorende padenstructuur, worden beter beleefbaar”.

Bodemherstel is de basis voor gezonde natuur

De gezondheid van de bodem wordt hersteld door een ‘bomenweide’ te ontwikkelen met een gevarieerd open loofbos. Door neerslag van stikstof is in dit bosdeel de bodem verzuurd, waardoor veel eiken afgestorven zijn. Natuurbegraven Nederland plant de komende jaren veel nieuwe loofboomsoorten in deze bomenweide. De loofbomen die worden geplant geven door bladval voedingsstoffen af, waardoor de mineralenbalans in de bodem kan herstellen. De bodem wordt al een tijd gevoed met organische mest en extra kalk. Daarnaast worden enkele bomen gerooid waardoor de andere bomen meer licht en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot woudreuzen van het toekomstige bos.

Meer biodiversiteit

De ontwikkeling van natuurlijke bosranden wordt op gang gebracht door openingen te kappen. Zo ontstaat licht en ruimte voor de ontwikkeling van een geleidelijke overgang van bos via struiken en kruiden naar de graslanden. Die zon beschenen bosranden bieden een beter leefgebied, volop voedsel voor vlinders en andere insecten en daar profiteren veel meer dieren van. Ook de ontwikkeling van een heischraalgrasland, dat vol staat met nectarrijke planten, draagt daaraan bij. Hiervoor wordt een strook opgeschoten berken gerooid.