• Organisatie

Nieuwe natuur in Zuid-Holland

De gemeenteraad van Rotterdam stemde afgelopen 30 september in met het bestemmingsplan Oranjebonnen. Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van 128 hectare nieuwe natuur in de Bonneplolder mogelijk waarin mensen voor een laatste rustplaats kunnen kiezen. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland zetten zich sinds 2017 in voor het behoud van het cultuurhistorisch polderlandschap in de Hoek van Holland en zijn erg blij met deze ontwikkeling.

Een belangrijke stap

De inspanningen van de betrokken partijen zorgen voor natuurontwikkeling naast het Staelduinse bos. Wensen van de provincie, gemeenten, omwonenden, lokale ondernemers en belangenorganisaties zijn meegenomen in het plan. Tijdens de uitgebreide ontwerpfase zijn alle belangen zorgvuldig afgewogen. Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Oranjebonnen’ is een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van natuur in de Bonnen.

Het duurt naar verwachting nog enige tijd voordat de daadwerkelijke ontwikkeling van het natuurgebied kan beginnen. Eventuele bezwaren op het vaststellingsbesluit worden zorgvuldig beoordeeld. Nadat het natuurgebied is ingericht wordt het mogelijk een laatste rustplaats in de natuur van de Bonnenpolder vast te leggen.