• Natuurbegraven Nederland
  • Natuur

Opening natuurgebied Zevendal Landbouwgrond wordt natuur

Een schakel die omringende natuurgebieden met elkaar verbindt. Dat is het stuk landbouwgrond tussen de Sint Jansberg en de Mookerheide dat wordt omgevormd tot nieuwe natuur. Het gebied wordt ingericht als kruidenrijk grasland met fruitbomen en scheerhagen. Een stap verder in de ambitie naar een groener Nederland. Op 10 maart was de feestelijke opening van het nieuwe natuurgebied.

Het gebied ligt op nog geen vijf kilometer afstand van de natuurbegraafplaats en is aangekocht door Stichting Nieuwe Natuur, een initiatief van Natuurbegraven Nederland in samenwerking met Natuurmonumenten. De stichting draagt actief bij aan de realisatie van nieuwe natuur door het aanleggen van bos, kruidenrijke graslanden, poelen en andere natuur.

Fruitbomen en scheerhagen

Ton Rombouts is voorzitter van de stichting. “Het gebied bij de Sint Jansberg was landbouwgrond maar vormen we om naar kruidenrijk grasland,” vertelt Rombouts. “We planten fruitbomen zoals wilde appel en peer en zoete kers. Het fruit dat aan de bomen groeit is voedsel voor de verschillende dieren, zoals de das, die vaak langskomen in het gebied of het aangrenzende natuurgebied. De scheerhagen, die typerend zijn voor het Limburgs landschap, zijn veilige nestplekken voor vogels, zoals de geelgors.”

Samen werken aan nieuwe natuur

“Als stichting zoeken we steeds naar percelen met een agrarische of industriële bestemming die tegen een natuurgebied aan liggen, waar we natuurgebied van maken,” vertelt Rombouts. “Een klein stukje natuur kan een groot verschil maken. Het vormt een schakel die omringende natuurgebieden met elkaar verbindt. Voor het beheer van de natuur gaan we in gesprek met omliggende natuurorganisaties en grondeigenaren, zodat onze gronden onderdeel worden van een groter beheer. Zo realiseren we samen nieuwe natuur en maken we Nederland mooier en groener.”

Iedereen die een plek vastlegt op een natuurbegraafplaats van Natuurbegraven Nederland draagt bij aan de ontwikkeling van Nieuwe Natuur. Met een deel van de inkomsten uit natuurbegraven kan de stichting nieuwe natuur realiseren. Ben je benieuwd naar de samenwerking met Stichting Nieuwe Natuur? Lees er hier meer over.

Pas instellingen voor [wt_cli_manage_consent] aan