• Heidepol
  • Huis ter Heide
  • Landgoed Christinalust
  • Landgoed Mookerheide
  • Maashorst
  • Natuurbegraven Nederland
  • Schoorsveld

Begraven in de natuur Van alle tijden

Natuurbegraven is van alle tijden en beperkt zich niet tot onze natuurbegraafplaatsen. De keuze voor een eigen plek in de natuur past in een lange geschiedenis van grafheuvels en magische begraafplekken in de natuur.

De bekendste natuurgraven van Nederland zijn natuurlijk de hunebedden, die meer dan 5000 jaar oud zijn. In de nieuwe steentijd is het Trechterbekervolk het eerste volk dat niet rondtrekt, maar voor langere tijd op één plek blijft. Hun overleden dierbaren krijgen een plek in hunebedden; prehistorische grafkamers die nog altijd te vinden zijn in Drenthe en Groningen.

Grafheuvels

Later is het gebruikelijk om overledenen te begraven in een grafheuvel die opgaat in het landschap. De grafheuvels in Nederland zijn afkomstig uit zeer verschillende perioden, van de late steentijd tot de romeinse tijd. In de vroege en midden-bronstijd is het gebruikelijk mensen te begraven. In de midden-bronstijd krijgen overledenen vaak ook een rustplek in een uitgeholde boom, een zogenoemde boomkist. In de late bronstijd komt het cremeren op een brandstapel steeds vaker voor. De urnen worden bijgezet in grafheuvels of in speciale urnenvelden. Cremeren blijft tot ver na het begin van de jaartelling gebruikelijk in Griekse, Romeinse en Germaanse samenlevingen. Ook in Nederland worden overledenen nog eeuwenlang gecremeerd.

Paalgraven

Op duizenden plekken in Nederland kun je oude grafheuvels vinden. Wist je dat vlak bij natuurbegraafplaats Maashorst enkele prehistorische grafheuvels zijn te vinden? Paalgraven is bijvoorbeeld vooral bekend als knooppunt van snelwegen, maar dankt zijn naam aan een grafveld met meerdere grafheuvels uit de bronstijd en de ijzertijd. Na verloop van tijd werden rondom de grafheuvels palen geplaatst. Vlak bij Paalgraven ligt een andere bijzondere grafheuvel: het Vorstengraf. Dit is de grootste grafheuvel van Nederland met een diameter van maar liefst 54 meter. Hier is de urn van een vorst uit de late prehistorie begraven.

Rituelen

Ook in de buurt van Enschede, dicht bij natuurbegraafplaats Landgoed Christinalust, zijn meerdere grafheuvels ontdekt. In Oldenzaal zijn grafheuvels gevonden van mensen die er 4500 jaar geleden woonden. Ook zijn er urnenvelden uit latere tijden ontdekt. Grafheuvels waren meer dan de plek waar overleden dierbaren hun laatste rustplaats kregen, ze werden ook gebruikt voor rituelen. Begraven in de natuur is op deze plekken al eeuwenoud. Bijzonder toch? Met de keuze voor een eigen plek op een van onze natuurbegraafplaatsen, schaar je je dus in een lange lijn van verre voorouders die ook in de natuur begraven werden. Alleen hebben zij er geen coördinaten bij ontvangen.