• Natuurbegraven Nederland
  • Mens
  • Natuur
  • Organisatie

Vriendelijk voor mens en natuur een kist, urn of baar van Loop

Het koesteren en beschermen van onze wereld voor toekomstige generaties is een missie die steeds meer mensen aan het hart gaat. In de zoektocht naar manieren om onze planeet te ondersteunen, worden vele wegen bewandeld. Een weg die voor velen nog onbekend is, is de mogelijkheid om ook nog in onze laatste levensfase een positieve bijdrage te leveren aan de aarde. Zelfs tijdens een uitvaart kan namelijk nog worden bijgedragen aan het versterken van natuur.

De keuze voor een natuurgraf op een van de natuurbegraafplaatsen van Natuurbegraven Nederland draagt op zichzelf al bij aan het versterken en behouden van de natuur in ons land. Dit komt omdat we er samen voor zorgen dat natuur voor altijd natuur blijft en op de juiste manier wordt beheerd. Ook de manier waarop je een afscheid in de natuur vormgeeft kan hieraan bijdragen. Met de mogelijkheid om te kiezen voor een natuurgraf in combinatie met een Loop kist, urn of baar, werken we namelijk samen aan een gezondere bodem.

Dit komt omdat de Loop producten gemaakt zijn van mycelium, het wortelnetwerk van een paddenstoel. Dit materiaal wordt na begraving op een organische manier afgebroken, waardoor er voedingsstoffen vrijkomen in de bodem. Het materiaal van de producten is natuurvriendelijk, maar tegelijkertijd ook gebruiksvriendelijk. Een zachte laag bedekt de stevige buitenkant, waardoor de Loop producten een betrouwbaar en toch comfortabel gevoel geven tijdens een afscheid in de natuur.

Uniek in zijn soort
Hoewel de producten van Loop al uniek zijn, gaan de wild-varianten hiervan een stapje verder. Door de speciale omstandigheden waarin deze gegroeid worden, hebben ze allemaal telkens een eigen kleur. Hierdoor wordt een afscheid in de natuur, op jouw eigen plek, écht volledig uniek.

Een duurzame keuze belonen

Het geloof in de kracht van de natuur is wat Natuurbegraven Nederland en Loop Biotech verbindt. Samen delen we de ambitie om de natuur sterker te maken en zorgvuldig met haar om te gaan. Door samen te werken met Loop Biotech kunnen we een stap zetten in het verduurzamen van de uitvaart. Het is om die reden mogelijk een natuurgraf vast te leggen na overlijden in combinatie met een Loop kist, urn of baar gemaakt van mycelium, waarbij de keuze wordt beloond.

We doen dit enkel vanuit duurzaamheidsoogpunt omdat we geloven in het positieve effect op de natuur.