• Natuurbegraven Nederland
  • Natuur

Hoe duurzaam is natuurbegraven?

Duurzaamheid. Groene keuzes. Verstandige overwegingen die goed zijn voor het milieu, onze aarde, de natuur. Iedereen wil graag bijdragen aan een gezonde wereld waar we zuinig op zijn en waar kinderen en kleinkinderen van kunnen blijven genieten. Hoe past natuurbegraven in dit plaatje?

Een natuurbegraafplaats is in de allereerste plaats een natuurgebied. Een plek waar de natuur zich kan ontwikkelen en waar mensen kunnen wandelen, fietsen en genieten. Van de rust, de ruimte en het groen. De natuurgebieden krijgen door natuurbegraven tijdelijk een dubbele functie van zowel natuurgebied als natuurbegraafplaats en blijven hierdoor altijd natuur. In de toekomst kunnen namelijk geen wegen of gebouwen worden aangelegd op een natuurbegraafplaats omdat we eeuwige grafrust beloven aan iedereen die een plek vastlegt.

Behouden, versterken én ontwikkelen

Alleen daar waar verbetering van natuur mogelijk is worden natuurbegraafplaatsen ontwikkeld. Natuurbegraven Nederland werkt samen met Natuurmonumenten uit liefde voor de natuur in Nederland. Samen zetten we ons in voor versterking, behoud én ontwikkeling van natuur. Dit kan zijn in bestaande natuurgebieden van Natuurmonumenten, maar ook op andere plekken in Nederland.  Altijd vanuit de visie dat wat we doen een positief effect heeft op de natuur en dus bijdraagt aan een duurzame toekomst.

Met de keuze voor een natuurgraf draag jij zelf ook bij aan deze duurzame toekomst. Van iedere vastgelegde plek in de natuur wordt een deel van het betaalde bedrag gestort in het fonds van Stichting Nieuwe Natuur. Samen met nabestaanden of mensen die een plek hebben vastgelegd voor later realiseert de stichting nieuwe natuur in Nederland. Inmiddels is er vanuit deze samenwerking al 6 hectare nieuwe natuur ontwikkeld in Nederland.

Het effect van natuurbegraven

De invloed van natuurbegraven op het milieu is verwaarloosbaar. Dit blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken en studies. Daarnaast zijn er milieuhygiënische voorwaarden in de wet vastgelegd waarmee bodem en grondwater zijn beschermd. Ook op de natuur is geen verstorend effect. Sterker nog, op natuurbegraafplaatsen zien we een positieve ontwikkeling. Op alle natuurbegraafplaatsen heeft de natuur zich in de laatste jaren ontwikkeld. We monitoren de natuurgebieden en meten een toename van bijvoorbeeld broedvogels, vlinders en kruiden. Met de informatie die we verzamelen door verschillende metingen en tellingen te doen sturen we op nog meer natuurontwikkeling. Dit doen we door kleinschalig en intensief beheer van de natuur door onze natuurbeheerders.

Wil je meer weten over de natuur, natuurbegraven of de organisatie? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Hier delen we regelmatig mooie beelden of interessante informatie.