• Natuurbegraven Nederland
  • Organisatie

Een groene Bonnenpolder

Goed nieuws voor de inwoners van de regio Zuid-Holland en voor de natuur: de Bonnenpolder blijft toegankelijk, open en groen. De gemeenteraad van Rotterdam heeft ingestemd met het hernieuwde bestemmingsplan ‘Oranjebonnen’.

Begin 2016 al zag Natuurbegraven Nederland een unieke kans voor meer natuur en natuurbegraven in Zuid-Holland. De provincie is met zes procent natuur de minst groene provincie van Nederland. Natuurbegraven Nederland kocht 128 hectare landbouwgrond, een boerderij en een deel van Bonnenweg in de Bonnenpolder met de ambitie deze grond om te vormen tot nieuwe natuur. Het naastgelegen natuurgebied Staelduinse Bos (Natura2000 gebied ter grootte van 90 hectare) wordt daarmee 2,5 keer zo groot.

De vereniging Zuid Hollands Landschap als natuurbeheerder van het Staelduinse Bos en Natuurmonumenten deelden deze droom en samen sloegen we de handen ineen. Op donderdag 30 september 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor nieuwe natuur vastgesteld.

Belangenorganisaties, lokale bewoners en ondernemers hebben meegedacht bij het ontwerp. Cultuurhistorie wordt hersteld, er worden natuurlijke oevers aangelegd en er komen kilometers lange wandel- fiets- en ruiterpaden in de Randstad. De natuurbeleving wordt in de loop der tijd steeds aangenamer, omdat inheemse planten- en vogelsoorten het gebied zullen gaan vinden. Horeca, een natuurspeeltuin en een landwinkel met streekproducten worden onderdeel van het 128 hectare tellende natuurgebied waarvan 30 hectare ruimte biedt voor natuurbegraven.