• Natuurbegraven Nederland
  • Organisatie

B&W Rotterdam voor De Bonnenpolder

Op 13 juli 2021 heeft het college van B&W van de gemeente Rotterdam het ontwerp bestemmingsplan Oranjebonnen goedgekeurd. Onderdeel van dit bestemmingsplan is het plan ‘Natuur in de Bonnen’ een gezamenlijk initiatief van het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland voor 128 ha nieuwe natuur in Hoek van Holland.

Het college van B&W van de gemeente Rotterdam stelt met die goedkeuring nu ook voor aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan Oranjebonnen vast te stellen. Met deze gevraagde vaststelling komt onze droom van meer natuur in de provincie Zuid-Holland een stap dichterbij. In september wordt het plan waarschijnlijk vastgesteld in de gemeenteraad.

Het nieuwe bestemmingsplan is het resultaat van een zorgvuldig proces en intensieve samenwerking met gemeente, initiatiefnemers en provincie. Een belangrijk deel van het plan Natuur in de Bonnen is ontstaan vanuit co-creatiesessies met inwoners, belanghebbenden en ondernemers. Wij zijn blij met het resultaat, want naast een versterking van de ecologische structuur in de regio, biedt dit meer ruimte en ontspanning voor inwoners uit de wijde regio.

Het plan Natuur in de Bonnen behelst 128 hectare nieuwe natuur, grenzend aan het Staelduinse Bos. Een beperkt deel van de Bonnenpolder wordt ingericht als natuurbegraafplaats om mensen de ruimte te bieden om hun laatste rustplaats te vinden in de schoonheid van de natuur. Zoals vaak het geval is, zijn er voor dit bestemmingsplan voor- en tegenstanders. Wij staan altijd open voor dialoog en nemen alle partijen graag mee in onze afwegingen en doelstellingen, zoals we dat sinds de eerste fase van dit proces gedaan hebben. Wij kijken met vertrouwen uit naar de volgende stappen in dit traject en het verdere verloop van de besluitvorming over het bestemmingsplan Oranjebonnen.

Door de Bonnenpolder te laten overvloeien in de natuur van het Staelduinse bos, ontstaat er meer ruimte voor planten en dieren in het gebied. Tegelijkertijd kunnen natuurliefhebbers heerlijk recreëren en genieten van de natuur. Het wordt nog meer een plek waar activiteit en natuurbeleving samengaan. Een beperkt gedeelte van het natuurgebied (30 hectare) biedt ruimte aan mensen die een laatste rustplaats willen in de schoonheid van de natuur. Bij de realisatie van een natuurbegraafplaats staat de natuur voorop. Het is dus vooral een gewoon natuurgebied. Door de aanleg van 4 km fietspad en 13 kilometer wandelpad wordt de polder ook nog eens veel beter beleven.