Menu
Direct naar handige links

Natuurmonitoring

Eens in de 6 jaar staat de natuurbegraafplaats in het teken van natuurmonitoring. Dat betekent dat er flink geteld wordt. We tellen de dagvlinders, rode bosmieren en broedvogels om zo de ontwikkeling in kaart te brengen. Hierbij krijgen we hulp van specialisten in het tellen van bepaalde soorten zoals amfibieën, insecten en vleermuizen.

Direct naar
Sluit
Biodiversiteit verhogen

Door deze monitoring zien we bijvoorbeeld of de hoeveelheid vogels is toegenomen, maar ook of er nieuwe soorten in het gebied zijn gekomen. Zo worden natuurbeheerplannen voor het gebied, waar nodig, bijgestuurd. In een toekomstbestendig natuurgebied is namelijk plaats voor veel verschillende planten en dieren. Natuurbeheerder Amber neemt je in haar vlogs mee in de natuurmonitoring van natuurbegraafplaats Schoorsveld.

Pas instellingen voor [wt_cli_manage_consent] aan
Pas instellingen voor [wt_cli_manage_consent] aan
Pas instellingen voor [wt_cli_manage_consent] aan
Logo Natuurbegraven Nederland

Natuurbegraven Nederland maakt eeuwige grafrust in de natuur mogelijk samen met Natuurmonumenten

Logo Natuurmonumenten