Mogelijkheden en tarieven

Ligging

In het open veld, in het bos, aan de bosrand, of bij een gedenkboom. Op Schoorsveld zijn verschillende plekken beschikbaar. Het is mogelijk om meerdere plekken naast elkaar te reserveren, voor een partner of familielid.

Natuurlijk afbreekbaar materiaal

Voor een begrafenis in een kist, mand, wade of voor het begraven van een urn of de as vragen we te kiezen voor natuurlijk afbreekbare materialen. In het gebied mag geen as uitgestrooid worden.

Urninlage

In een natuurgraf is ruimte om een extra urn of de as te begraven. Bij het reserveren van een plek kun je dit vastleggen.

Herbegraven

Herbegraven is mogelijk op Schoorsveld. Als je hier meer over wilt weten, neem dan contact met ons op.

Betalen

Je betaalt eenmalig voor het eeuwigdurend grafrecht van de plek. Dit is exclusief de begraafkosten. Betalen in termijnen is ook mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Uitvaartverzekering

Ook met een uitvaartverzekering kun je de uitvaart laten plaatsvinden op Schoorsveld. Omdat een verzekering vaak niet bij leven uitkeert, betekent dit, afhankelijk van de verzekering, dat de kosten van de plek (gedeeltelijk) achteraf worden vergoed. Voor meer informatie adviseren we om contact op te nemen met je eigen uitvaartverzekeraar.

Tarievenoverzicht Schoorsveld

Tarieven natuurgraf voor kist, mand of wade:

Plek € 4.250
Met gedenkboom € 4.750
Urninlage € 800

Tarieven natuurgraf voor een urn of de as:

Plek € 2.000
Urninlage € 800

Begraafkosten:

Kist, mand of wade € 550
Urn of as € 300