Menu

Terug naar moeder natuur Op natuurbegraafplaats Schoorsveld

Schoorsveld. Een plek waar je Brabant voelt. Waar de geur van de bloemen op de open velden je meeneemt naar die zwoele eindeloze zomers van vroeger. Waar het bos je omarmt, en troost biedt. Waar de vennen verstild het leven weerspiegelen, en waar het water je tot rust brengt. En waar, als je stil bent, een ree of de ijsvogel je dag een beetje magischer maken.

Een veld met schoren

Natuurbegraafplaats Schoorsveld ligt midden in het vochtige heidegebied de Rouwvennen. In het begin van de 20e eeuw werd het gebied ontgonnen. De heidevelden werden gebruikt als weide voor het vee en er werden pogingen gedaan de zandgronden vruchtbaarder te maken om gewassen te verbouwen. Halverwege deze eeuw werd in een groot deel van het gebied bos aangeplant voor houtproductie, met name de Douglasspar. Hout om huizen mee te bouwen en om de mijnen te stutten.

Er werden greppels, sloten en rabatten gegraven om het vele water af te voeren. Om deze greppels over te steken werden houten planken, schoren, neergelegd. In 1952 kocht Staatsbosbeheer grote delen van de Strabrechtse en Lieropsche heide waardoor een groot deel van het uitgestrekte heidegebied bewaard is gebleven.

Terug naar de oorsprong

Oorspronkelijke heide. Gemengd naald- en loofbos. Schrale graslanden met houtsingels en vennen. Op natuurbegraafplaats Schoorsveld brengen we de natuur terug naar hoe het was, de oorsprong. Het natuurgebied werd lange tijd begraasd, er werd turf gewonnen en plaggen gestoken. Voedingsstoffen uit de heide werden verplaatst naar de omliggende akkers om daar de bodem rijker te maken. Sinds 2016 wordt loofbos met beuken en zomereiken aangeplant, krijgen winterlinde, haagbeuk, hazelaar en wilde lijsterbes nieuwe kansen en krijgt de natuur de kans te herstellen naar hoe het was.

Een laatste rustplaats

Op deze schilderachtige plek wordt moeder natuur voor altijd beschermd en gekoesterd. Met een laatste rustplaats in de natuur op Schoorsveld draag je bij aan het behoud en de ontwikkeling van deze natuur.

Het leven is goed in ons Brabantse land
Normaal is hier al gek genoeg
We werken en genieten hand in hand
Dragen het leven zoals ook ‘ons moeder’ dat droeg

En als het dan ophoudt
Wanneer ‘t leven stopt
Breng me dan naar Schoorsveld
Daar waar alles klopt

Antoinette van der Vorst

Logo Natuurbegraven Nederland

Natuurbegraven Nederland maakt eeuwige grafrust in de natuur mogelijk samen met Natuurmonumenten

Logo Natuurmonumenten