• Landgoed Mookerheide
  • Natuur

Op Landgoed Mookerheide Maaibeheer

In de lente- en zomermaanden zijn we op Landgoed Mookerheide volop bezig met maaiwerkzaamheden. Dat doen we om een goed ontwikkeld grasland vol bloemen en kruiden te realiseren. Voordat we beginnen met maaien, stellen we vast waar welke planten staan en welke dieren er broeden, zodat we geen schade aanrichten tijdens de werkzaamheden.

We beperken het maaien tot specifieke plekken. Deze bakenen we af met gekleurde bamboe stokjes die je regelmatig in het veld ziet staan. Afgelopen maanden was bijvoorbeeld goed te zien dat we alleen her en der wat kleine stukjes maaien en afvoeren. Zo geven we planten de kans om te groeien en bloeien. Eerst bekijken we per plek welke plantensoorten er groeien, daarna bepalen we of we deze willen behouden. Is dat zo, dan wachten we met maaien en krijgen ze de kans om zaden te vormen. Zien we een deel met veel ongewenste soorten, dan maaien we wél eerder zodat ze niet in het zaad komen en zich verspreiden. Zo krijgen gewenste soorten juist een kans om op die plek te groeien.

Het maaisel dat tijdens het maaien vrijkomt, voeren we af. Zo verdwijnen de voedingstoffen die in het gras zitten, waardoor de grond verschraalt. Want in tegenstelling tot wat je misschien verwacht, komen in voedselarmere gebieden méér plantensoorten voor dan in voedselrijke gebieden. Zo groeien bijvoorbeeld brandnetels, bepaalde grassen en braam graag op voedselrijke grond. Daardoor delven andere soorten het onderspit. Als je de bodem verschraalt, krijgen bijvoorbeeld het zandblauwtje en het muizenoortje meer kans om zich te ontwikkelen.

Doordat we kleine stukken maaien, is er voor insecten en reptielen altijd wel een plekje te vinden met voldoende beschutting en voedsel. Bovendien wil het oog ook wat en ziet een niet gemaaid veld er mooier uit, met de bloemen in bloei en de grashalmen die wuiven in de wind.