Mogelijkheden en tarieven

Ligging

In het bos, in het open veld, aan de rand of bij een gedenkboom, op Landgoed Mookerheide zijn verschillende plekken beschikbaar. Samen één natuurgraf behoort tot de mogelijkheden. Je kunt ook meerdere plekken naast elkaar reserveren, voor een partner of familielid.

Natuurlijk afbreekbaar materiaal

Op Landgoed Mookerheide kun je een natuurgraf reserveren. Voor een begrafenis in een kist, mand of wade of voor een begrafenis van een urn. Dit van natuurlijk afbreekbaar materiaal. In het gebied mag geen as uitgestrooid worden. Uitstrooien in het urnengraf mag wel.

Urninlage

In een natuurgraf is ruimte om één urn te begraven. Wanneer je hiervoor kiest en de tenaamstelling direct vastlegt, kan deze urn op een later moment bijgeplaatst worden.

Herbegraven

Herbegraven is mogelijk op Landgoed Mookerheide. Als je hier meer over wilt weten, neem dan contact met ons op.

Betalen

Je betaalt eenmalig voor het eeuwigdurend grafrecht van de plek. Dit is exclusief de begraafkosten, die eventueel ook later kunnen worden voldaan.

Wisselen van plek

Mochten de persoonlijke omstandigheden daarom vragen bieden wij de mogelijkheid om, binnen de aangesloten natuurbegraafplaatsen van natuurbegraven Nederland of op de natuurbegraafplaats zelf van plek te wisselen.

Uitvaartverzekering

Ook met een uitvaartverzekering kun je bij ons een plek in de natuur vastleggen. Omdat een verzekering vaak niet bij leven uitkeert, betekent dit afhankelijk van de verzekering dat de kosten achteraf (gedeeltelijk) vergoed kunnen worden.

Tarievenoverzicht Landgoed Mookerheide

Tarief natuurgraf voor kist, mand of wade:

Natuurgraf € 4.250
Persoonsprijs samen in één natuurgraf € 3.750
Met gedenkboom € 4.750
Urninlage € 800

Tarief natuurgraf voor een urn of de as:

Natuurgraf € 2.000
Persoonsprijs samen in één natuurgraf € 1.400
Urninlage € 800

Begraafkosten voor:

Een kist, mand of wade € 550*
Een urn of de as € 300

*Dit tarief is van toepassing tot 1 april 2021.