Menu

De natuur in oude glorie herstellen

Natuurbeheerder Rob Rijkers is iedere dag in de natuur van natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide te vinden. Opgewekt loopt hij via een kronkelend bospad naar een open veld vol bloemen en kruiden. Hij wijst verschillende soorten aan zoals koekoeksbloem, ratelaar, kaasjeskruid en margriet. “Goed voor de bijen en de vlinders.” De natuur doet je bijna vergeten dat je op een natuurbegraafplaats bent. Hier en daar is een houten gedenkteken te zien, een natuurlijke markering die opgaat in de natuur.

Top van de stuwwal

“Landgoed Mookerheide is een begrip in de omgeving en ver daarbuiten,” zegt Rob. “Het is een schitterend natuurgebied met gevarieerde landschappen. Zeer geliefd bij wandelaars. Het landgoed met het jachtslot is onderdeel van het grotere gebied Mookerheide en kent een bijzondere historie. Naast de culturele geschiedenis, kun je ook goed zien dat de natuur altijd in beweging is geweest. Je vindt hier flinke hoogteverschillen. Deze glooiingen zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien. IJsplakkaten stuwden grond omhoog tot heuvels en toen ze smolten, sleet het water een diep dal uit. Landgoed Mookerheide ligt op de top van de stuwwal.”

Terug naar de oorsprong

Natuurmonumenten is sinds 1985 eigenaar van het natuurgebied. Met de komst van de natuurbegraafplaats in 2019 is een natuurbeheerplan opgesteld om de natuur weer in haar oude glorie te herstellen. “We geven oorspronkelijke boomsoorten weer de ruimte. Amerikaanse vogelkers, Douglasspar en Amerikaanse eik vervangen we voor soorten die hier van nature voorkomen zoals eik, linde, zoete kers en wilde appel.” Rob staat stil bij een open plek in het bos. “We hebben meer open plekken in het bos gecreëerd. Daardoor komt er meer zonlicht op de bosbodem waardoor bepaalde plantsoorten weer opkomen en het weer een leefgebied wordt voor dieren zoals de zandhagedis en de hazelworm.”

Van betekenis

Rob vertelt enthousiast over zijn werk als natuurbeheerder. “Zolang ik me kan herinneren, wilde ik boswachter worden. Ik krijg nooit genoeg van de natuur. Als ik een zeldzame vogel of plant in ons natuurgebied tegenkom, geeft dat een goed gevoel. De aanwezigheid van meer soorten betekent dat het goed gaat met de biodiversiteit. Doordat we een relatief klein natuurgebied beheren, kennen we elke vierkante meter. Met ons kleinschalige en gestuurde beheer kunnen we veel natuurwinst behalen. Maar het mooiste is misschien wel dat je echt wat kunt betekenen voor mensen. Het contact met nabestaanden geeft het werk een extra dimensie. Gewoon even een praatje of een vraag over de natuur, je bouwt een band op met mensen.”

Biodiversiteit

Landgoed Mookerheide bestaat grotendeels uit bos en is verbonden met een groot heidegebied. Daarom zie je ook op de natuurbegraafplaats kleine stukjes heide terug. Maar ook groeien hier soorten als brem, sleedoorn, meidoorn en wilde appel die typerend zijn voor deze omgeving.

Vogels zoals de buizerd, gaai en boomklever vinden hier hun thuis. Tevens is het een paradijs voor de specht. Sinds 2022 broedt de grauwe klauwier (zie foto) op de natuurbegraafplaats. Een zeldzame vogelsoort die op de lijst van bedreigde soorten staat.

Daarnaast leeft op Mookerheide de zandhagedis. Het mannetje valt in het voorjaar en de zomer op door zijn felgroene kleur. Maak je in de vroege ochtend een stille wandeling door het bos of ga je bij schemering geruisloos in het gras zitten, dan is de kans groot dat je een groep reeën spot.

Logo Natuurbegraven Nederland

Natuurbegraven Nederland maakt eeuwige grafrust in de natuur mogelijk samen met Natuurmonumenten

Logo Natuurmonumenten