• Landgoed Mookerheide
  • Natuur

De lente is in aantocht

De eerste dag van de lente heeft iets magisch. Het is het moment waarop de dag en de nacht overal ter wereld even lang duren. Het is vaak nog koud, maar de eerste zonnestralen verwarmen en verwelkomen de lente. We staan aan het begin van de cirkel van vernieuwing. De belofte van de lente is voelbaar op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide.

Ook in tijden waarin de wereld stilstaat of juist opgeschud wordt door verandering. Maar waar fysieke afstand groter is, lijkt de mentale verbondenheid groter dan ooit. De kracht van de natuur die er altijd is, is nu sterker voel- en zichtbaar. De natuur omarmt ons en dat voelt goed.

Als je natuurgebieden van onze partner Natuurmonumenten betreedt, dan tref je de tekst: ‘Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur.’ Het hele voorjaar ben je in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, groeiende planten. Onze natuurbeheerders vragen de bezoekers van Landgoed Mookerheide dan ook respectvol met de kraamkamer om te gaan, en honden aan de lijn te houden. De dieren die hier wonen zijn tijdens het hele voorjaar extra kwetsbaar. Als het langer licht wordt in het voorjaar, bakenen vogels hun territorium af en gaan ze op zoek naar partners. Daarom fluiten ze hun hoogste lied in de lente. De koekoek en de zanglijster klinken al vroeg en de vink laat zijn vinkeslag horen. Bij de koolmeesjes worden de eerste jongen geboren. De grote bonte specht begint met zijn eerste roffel en timmert wel zes uur per dag. De boompieper komt meestal eind maart weer terug en dan zien we ook weer de tjiftjaf.

De jongen van de dassen zijn inmiddels geboren. In een kraamhol dat speciaal door de ouders gemaakt wordt, worden ongeveer drie dasjes geboren. Begin mei zullen de dasjes boven de grond komen en hun kop uit de burcht steken op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide.

Ook andere zoogdieren ontwaken uit hun winterslaap of stoppen met de winterrust. De egel ontwaakt als het weer warmer wordt. De paartijd start voor de veldmuis, en voor de haas de rammeltijd.

Lager blijvende bossoorten, zoals de lijsterbes, komen al op. Omdat de hogere bomen nog geen blad hebben, moeten deze soorten nu zoveel mogelijk van het daglicht en de zon profiteren. Dat geldt ook voor klimplanten zoals kamperfoelie. De sleedoorn staat al in bloei.

In de voorjaarszon hoor je de hommels al zoemen. Heb je al een hommel zien vliegen? Grote kans dat dit een koningin is. Zij vliegen rond deze tijd om een kolonie te stichten. Soms zie je al vlinders zoals de atalanta, citroenvlinder, klein koolwitje en koninginnenpage.

Voor een duurzame omgeving en een gevarieerd natuurgebied is het belang van diverse bomen heel groot. Bomen beschermen namelijk de bodem, houden water vast, verzachten het klimaat, bieden een woonplaats aan het wild en vormen een rustpunt voor mensen. Natuurbeheerders Bart, Rob en Paul hebben mooie bomen gezet op Landgoed Mookerheide. Berkenbomen, lindebomen, zoete kers, eiken en grove dennen zijn aangeplant voor ’t Buitenhuys en het informatiecentrum. In het natuurgebied zijn extra bes-houdende struiken geplant, zoals lijsterbes, meidoorn en vuilboom. Het ziet er prachtig uit!

Geniet van de natuur, verwonder je en wees voorzichtig voor al wat kwetsbaar is in het voorjaar. Je bent van harte welkom om te komen wandelen op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide!