• Landgoed Mookerheide
  • Natuur

De Heidelaan – toen en nu

Wat een verschil! De Heidelaan was in 2019 een dichtbegroeid bospaadje. Tegenwoordig heeft de Heidelaan een meer open karakter en is het een geliefd wandelpad. Ook dieren vinden hier hun weg doordat er een verbinding is gekomen tussen het heidegebied en de open velden van de natuurbegraafplaats.

Natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide is pas drie jaar open, maar de ontwikkeling van de natuur is al goed zichtbaar. Wanneer je vanuit heidegebied De Heumense Schans de trap oploopt en de natuurbegraafplaats betreedt, kom je op de Heidelaan. Dit glooiende, drukbelopen wandelpad was vóór 2019 een klein bospaadje. Door de oude laan in ere te herstellen en meer ruimte te geven, is een verbinding gemaakt van het heidegebied naar de open gebieden van de natuurbegraafplaats. Insecten zoals bijen en vlinders en reptielen zoals de hazelworm kunnen zich ongehinderd verplaatsen. Ze bewegen zich liever voort door open stukken dan door dicht bos.

In de open bosranden groeien heideplanten en bloemen zoals ruig klokje, vingerhoedskruid, koekoeksbloem en brunel. De bessenhoudende heesters die er staan, zoals de vlier en lijsterbes, vormen een belangrijke voedselbron voor vogels en andere dieren. Zo behouden, versterken én ontwikkelen we de natuur.

Klik op de foto hieronder om het verschil te zien.