• Schoorsveld
  • Natuur

Welkom nieuwe natuur!

Nederland wordt nog mooier als er meer natuur en meer biodiversiteit is. Daarom hebben de oprichters van Natuurbegraven Nederland (NBN) destijds ook het initiatief genomen om Stichting Nieuwe Natuur op te richten. Deze stichting draagt actief bij aan de realisatie van nieuwe natuur door het aanleggen van bos, kruidenrijke graslanden, poelen en andere natuur. Dit doet ze samen met de natuurbegraafplaatsen van NBN, dankzij de mensen of nabestaanden die daar een plekje hebben gekocht en met andere organisaties die mee willen helpen aan een mooier Nederland.

Begin 2019 is een stukje nieuwe natuur aan de Sterkselse Aa, vlakbij Schoorsveld, geopend. De natuur ontwikkelt zich daar goed. Op een andere plek in Heeze hebben we onlangs een ander stukje grond aangekocht, aansluitend op het natuurgebied Leenderheide. Ons plan is om op deze plek voor met name boomkikkers en knoflookpadden een moerassig en nat gebied te realiseren met bossages in het open veld. Een klein stukje is al bos, maar wordt vergroot en langs de randen van het veld worden struiken geplant, die zullen uitgroeien tot een mooie struweel. Veel lokale en regionale organisaties zijn enthousiast. Het plan is nu om meer gronden te betrekken bij dit plan, zodat het plan groter wordt en er meer natuur wordt gerealiseerd. De grondeigenaren van de omliggende percelen overwegen nu om mee te doen. Hopelijk doen ze mee, want samen bereiken we meer!