• Landgoed Mookerheide
  • Natuur

Vogeltrek

Het voorjaar is de vogeltrektijd. Miljoenen vogels passeren ons land om vanuit het zuiden naar het noorden te reizen of om in ons land te verblijven. Na de overwintering in het warme zuiden komen ze in het voorjaar terug om hier te broeden. Bij de voorjaarstrek is meer haast geboden dan bij de najaarstrek. Elke vogel wil zo snel mogelijk in zijn gewenste broedbiotoop zijn om de beste plek te bemachtigen. Veel soorten hebben meer haast om in het noorden te komen dan enkele tientallen jaren geleden. Er zitten soms dagen en zelfs al weken verschil tussen. Dit komt waarschijnlijk door de klimaatverandering. Het wordt vroeger in het jaar warm en insecten komen eerder uit hun schuilplaatsen. Vogels zijn meestervoorspellers en kunnen exact uitkienen dat wanneer hun eieren uitkomen de insectenpiek op zijn hoogst is.

Iedere vogel kent zijn eigen terugtrekperiode. Zo zijn vogels die in Zuid-Europa overwinteren al weer in maart en april terug in hun broedgebied. De zwartkop en de tjiftjaf zijn hier een mooi voorbeeld van. Langeafstandstrekkers zoals spotvogel, zomertortel en wielewaal komen later aan vanuit Afrika. De noordse stern spant de kroon: deze overwintert in Antarctica en zelfs in Australië. Daarbij maakt hij een reis van 20.000 km.

Ook op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide broeden overwinteraars. In het voorjaar laten ze hun mooiste zang horen om een partner te verleiden of om hun territorium kenbaar te maken. Soorten als de grasmus, de bonte vliegenvanger, de nachtegaal, de tjiftjaf en de boomvalk kun je in het voorjaar en in de zomermaanden zien of horen. Door het gevarieerde bos- en de landschappen op natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide vinden veel vogels hier de perfecte broedbiotoop.