• Schoorsveld
  • Natuur

Vogels en kikkers tellen op Schoorsveld

Natuurbegraafplaats Schoorsveld is een prachtig natuurgebied waar de geschiedenis sporen schilderde. Oorspronkelijk bestond het gebied uit loofbomen afgewisseld met heidevelden. Halverwege de vorige eeuw werd plaatsgemaakt voor lange, slanke bomen die gebruikt werden voor de houtproductie. Sinds 2016 laten we het landschap weer opbloeien door de aanplant van een gemengd loofbos met grote open stukken schraal grasland en heide.

Dit jaar staat Schoorsveld in het teken van de natuurmonitoring. Dit komt er op neer dat we vooral heel veel gaan tellen. We tellen onder anderen dagvlinders, rode bosmieren en broedvogels en brengen zo de ontwikkeling in kaart. Dat doen we niet alleen. We krijgen hulp van mensen die gespecialiseerd zijn in het tellen van bepaalde soorten zoals bijvoorbeeld amfibieën, insecten en vleermuizen.

Aan de hand van deze monitoring kunnen we zien of de hoeveelheid vogels bijvoorbeeld is toegenomen, maar ook of er nieuwe soorten in het gebied leven. Op deze manier kunnen we natuurbeheerplannen voor het gebied bijsturen als dat nodig is. In een toekomstbestendig natuurgebied is namelijk plaats voor veel verschillende planten en dieren. Volg de vlogs van natuurbeheerder Amber op Facebook en Instagram waarin ze je meeneemt in de natuur van Schoorsveld.

Pas instellingen voor [wt_cli_manage_consent] aan