• Schoorsveld
  • Natuur

Terug in de tijd

In het jaartal 1920 was Schoorsveld nog heidegebied met hogere droge, maar ook veel natte delen waar grazers door het gebied foerageerden. Delen van het gebied waren zo nat dat de boeren van toen de natte velden met elkaar verbonden door middel van een schoor. Vandaar toen ook al de gebruikte naam Schoorsveld(en).