Schoorsveld: ruimte voor de natuur

In het zuidoostelijkste puntje van Brabant, bij de prachtige Strabrechtse Heide, vind je natuurbegraafplaats Schoorsveld. Op deze schilderachtige plek van 25 hectare krijgt de natuur alle ruimte om zich te ontwikkelen. Rond de vennen vind je tal van bijzondere planten- en diersoorten.

Rechthoekig patroon

Het gebied waar je nu natuurbegraafplaats Schoorsveld vindt, was vroeger grotendeels heide waar de boeren hun vee lieten grazen. In het begin van de vorige eeuw werden grote delen van de heide ontgonnen. Door het op grote schaal aanplanten van Douglassen en grove dennen (of Pinus) ontstond een productiebos met naaldhout; nog altijd te herkennen aan het rechthoekige patroon van de paden in het gebied.

Nieuw leven

Met het aanplanten van een gemengd loofbos met grote open stukken met schraal grasland en heide laten we het cultuurhistorisch landschap van Schoorsveld weer opbloeien. Ook brengen we allerlei struiken terug. Denk aan de hazelaar, de lijsterbes en de vlier. Door de natuur zorgvuldig te beheren, geven we Schoorsveld een nieuw leven.

Schoorsveld leeft

Planten en dieren huisvesten zich in een razend tempo in de vennen; je kunt er verschillende kikker- en paddensoorten vinden, en zelfs salamanders voelen zich er thuis. Ook Canadese ganzen en wilde eenden laten zich geregeld horen op Schoorsveld, net als verschillende buizerdkoppels. Andere bijzondere vogel- en insectensoorten op Schoorsveld zijn onder meer de rietzanger, de zilverreiger, ijsvogels, libellen en waterjuffers.

Lees hier meer over een plek op natuurbegraafplaats Schoorsveld