• Schoorsveld
  • Natuur

“Een kleine natuurontwikkeling kan al leiden tot een groot succes” Nieuwe natuur ontluikt op de Meelakkers in Heeze

Het nieuwe natuurgebied de Meelakkers is eind 2022 geopend door de burgemeester van gemeente Geldrop-Mierlo, de burgemeester van gemeente Heeze-Leende en Stichting Nieuwe Natuur. Een nieuw natuurgebied dicht bij natuurbegraafplaats Schoorsveld. Op het perceel is een poel gegraven om de biodiversiteit te stimuleren, met nu al een heel bijzonder resultaat: de vondst van een larve van de kamsalamander.

Met subsidie van Provincie Noord-Brabant wordt er al een paar jaar hard gewerkt aan herstel van het leefgebied van onder andere de kamsalamander, boomkikker en knoflookpad. Het aanleggen van voorplantingswateren, zoals poelen, is belangrijk voor deze soorten om zich over gebieden te verspreiden. Voor de voortplanting zijn ze afhankelijk van stilstaand oppervlakte water met een goede waterkwaliteit.

Kamsalamander

Stichting Nieuwe Natuur is met de Meelakkers aangehaakt op het herstel van het leefgebied door het aanleggen van voortplantingswater. Het is bijzonder te noemen dat al binnen één jaar een larve (de eerste jonge stadia) van de kamsalamander is gevonden in de poel van de Meelakkers. Ben Crombaghs, directeur van Natuurbalans-Limes Divergens (ecologisch onderzoek en advies), is enthousiast over deze ontwikkeling. “Amfibiesoorten, ook zeldzame, kunnen razendsnel reageren op veranderingen in hun leefomgeving waardoor ook een kleine natuurontwikkeling zoals hier bij Stichting Nieuwe Natuur al snel tot mooi succes kan leiden!”.

Het aanleggen van de poel heeft Stichting Nieuwe Natuur niet alleen gedaan. Dit kon enkel gerealiseerd worden door bijdragen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, Provincie Noord-Brabant, gemeente Heeze-Leende, natuurbegraafplaats Schoorsveld en de giften van gasten van natuurbegraafplaats Schoorsveld.