• Landgoed Mookerheide
  • Natuur

Maaiwerkzaamheden op Landgoed Mookerheide

Om een goed ontwikkeld kruid- en bloemrijk grasland te realiseren, moet er jaarlijks gemaaid worden. In de zomermaanden zijn we op Landgoed Mookerheide volop bezig met maaiwerkzaamheden. Voordat we beginnen met maaien, wordt er altijd gecontroleerd op de aanwezige flora en fauna, zodat we geen schade aanrichten tijdens de werkzaamheden. Er wordt in fases gemaaid. Hierdoor blijven er kruiden over waar insecten nog voedsel kunnen vinden, en kunnen verschillende diersoorten er een schuilplaats vinden of overwinteren. Door ons gestuurde maaibeheer geven we de diverse (zeldzame) planten de mogelijkheid om te groeien.

Meer diversiteit in de plantengroei houdt ook in dat je meer variatie krijgt in fauna. Enkele soorten zijn de: blauwvleugelsprinkhaan, kleine parelmoervlinder, zandhagedis en de boomleeuwerik.