• Schoorsveld
  • Organisatie

Maaibeheer op maat

Op Schoorsveld is de Struikheide (Calluna Vularis) al in groten getale aanwezig. Zijn bloei zorgt voor een prachtige paarse kleur. Deze mooie heideplant bloeit doorgaans vanaf eind juli t/m begin september. Heide is een beheer intensief landschapstype. Door vergrassing en bebossing verdwijnt er meer en meer heide in Nederland. Op Schoorsveld wordt de heide opengehouden door jonge berkjes te trekken en grassen zoals het pijpenstrootje te maaien en af te voeren. Zo werken wij aan een mooi heischraal grasland waar natuur en cultuur elkaar ontmoeten.

Mierennest

Hier zie je op de achtergrond een mierennest in wording. Mieren kunnen tot 1 meter onder de grond hun nest bouwen. Er zijn zo’n 12.000 soorten mieren beschreven waarvan er 61 soorten in Nederland leven. Wist je dat mieren tot de wespachtigen behoren? Ze stammen af van gravende wespensoorten waarvan de werksters hun vleugels hebben verloren. Ze zijn bijzonder sterk, want ze kunnen 10 tot 50 keer hun eigen lichaamsgewicht dragen.

In ons natuurgebied maaien we gefaseerd. Dit doen we doorgaans 3 maal per jaar, verspreid over de maanden mei juli en september. We maaien gefaseerd, omdat we schuilgelegenheden en voedsel voor o.a. bijen en vlinders wegnemen als we alles in één keer zouden afmaaien. Dat willen we voorkomen. Het maaisel dat daarbij vrijkomt gaat naar een boer in de buurt die het over zijn akker uitstrooit. Dit is een biologische manier van bemesten. Puur natuur dus.