• Schoorsveld
  • Natuur

Kikkers en vlinders tellen op Schoorsveld

Nikki, Lara, Floor, Blanche en Isa zijn eerstejaars studenten aan de HAS hogeschool in Den Bosch waar ze Toegepaste Biologie studeren. “Voor ons onderzoek mochten wij naar het prachtige natuurgebied van Schoorsveld komen. Hier keken we naar alles wat groeit, bloeit en rondfladdert. Het is belangrijk om bij te houden welke insecten en planten er voorkomen. Zo kan er gemonitord worden hoe het met de natuur in het gebied gaat. Het is van belang om te weten welke en hoeveel kikkers er voorkomen in de twee prachtige vennen. De kikkers eten insecten, zo houden ze elkaar in balans. Er zijn een flink aantal kikkers gezien en geteld, dit leverde een hoop leuke avonturen op. Voorbeelden van gespotte kikkers zijn de bruine kikker en de meerkikker.

We hebben ook specifiek gekeken naar de vlinders die er rondvliegen. Voorbeelden van de gevonden soorten zijn het icarusblauwtje, de dagpauwoog en het landkaartje”.