• Schoorsveld
  • Organisatie

Fooienpot geschonken aan Fonds Levenslust

Wanneer je komt wandelen of een dierbare komt bezoeken op Schoorsveld, dan kun je altijd binnen terecht voor een kop koffie of thee. We vragen hier geen geld voor, we vinden het fijn om dit te kunnen aanbieden. Sommige van jullie kunnen het dan toch niet laten om fooi te geven. Deze fooi stoppen we in onze fooienpot en 1x in het jaar dan schenken we de fooienpot aan een goed doel.

Het goede doel waar we onze fooienpot deze keer aan hebben geschonken is Fonds Levenslust. We kwamen in aanraking met dit fonds toen een van haar bewoners een afscheid bij ons had.

Fonds  Levenslust is een fonds dat het welzijn en welbevinden van bewoners van Kempenhaeghe te bevorderen. Het fonds zet zich in om activiteiten te kunnen financieren of bijzondere dingen te kunnen aanschaffen die via de zorgfinanciering niet mogelijk zijn. Het fonds genereert op een bijzondere manier financiële middelen: gebaseerd op de solidariteitsgedachte dragen meer draagkrachtige bewoners – vanzelfsprekend met formele instemming van hun wettelijk vertegenwoordiger – bij aan het welzijn en welbevinden van een grotere groep. Op deze manier worden activiteiten, ook buiten de deur, gemakkelijker organiseerbaar en genieten meer mensen hiervan.

We willen jullie bedanken voor de fooi namens Team Schoorsveld en Fonds Levenslust.