• Schoorsveld
  • Natuur

De strijd tegen de zonnebaars

De zonnebaars komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en was, tot kortgeleden, een populaire vijver- en aquariumvis. Dat is niet verwonderlijk, want de zonnebaars is een mooie, kleurrijke vis. Maar sinds 2019 mag de soort niet meer verhandeld of gehouden worden binnen de Europese Unie. En dat is niet zonder reden.

Doordat deze vissen losgelaten zijn of ontsnapt, zijn ze in het wild terechtgekomen en het bevalt ze hier prima. Deze exoot plant zich zeer makkelijk voort, waardoor de zonnebaarspopulatie in onze wateren explosief is gegroeid. De vissen voeden zich met insecten en amfibieën, en er zijn al plekken bekend waar zeldzame soorten als de kamsalamander, boomkikker en knoflookpad door toedoen van de zonnebaars zijn verdwenen.

Op Schoorsveld doen wij er alles aan om de inheemse flora en fauna te beschermen. Daarom zijn we ook erg blij dat het project LIFE zich bezighoudt met onze strijd tegen de zonnebaars. LIFE pakt de roofvis aan door het inbrengen van een inheemse concurrent: de snoek. Even geleden zijn er in elk ven op Schoorsveld 40 snoeken uitgezet. Deze natuurlijke vijand houdt de populatie van de zonnebaars in toom, zodat deze niet meer de overhand heeft in dit leefgebied. Dat betekent dat er weer meer kansen zijn voor diverse waterplanten, amfibieën en insecten.

Het project LIFE Resilias is mogelijk dankzij het LIFE-programma van de Europese Unie. Het doel van het project is de veerkracht van ecosystemen in bos- en natuurgebieden dusdanig te versterken, dat zij zich beter kunnen verweren tegen invasieve exoten. Meer weten? Via Project – Resilias leest u alles hierover.