• Schoorsveld
  • Natuur

De B van boom

In 2017 had een deel van ons fijnsparbos (ongewenst) bezoek van een schorskevertje genaamd: Letterzetter. De letterzetter is een kleine bastkever die onder de schors van de sparren leeft en graaft hier kleine gangetjes. Wanneer je de schors eraf haalt lijkt het alsof er een heel boekwerk is geschreven op de stam van de boom. Zo komt dit kevertje dan ook aan zijn naam.

Een aantal sparren is door deze plaag doodgegaan en om verspreiding hiervan te voorkomen zijn de fijnsparren in dit stuk gekapt. Hierdoor is er een open ruimte in het bos ontstaan. Aan de randen van deze plek staan volwassen douglassparren en is er een natuurlijke verjonging van onder andere beuk, berk, douglas en verschillende soorten mossen.

Om het bosklimaat weer optimaal te krijgen, worden er loofbomen en struikvormers aangeplant in de open ruimte. Hierbij worden soorten gebruikt als zomereik, haagbeuk, meidoorn en veldesdoorn.