• Schoorsveld
  • Natuur

Dagboek van de beheerders

Maandag 1 maart
Vandaag de eerste bezichtiging gehad voor de nestkastjes die we vorige week hebben opgehangen. Twee koolmeesjes inspecteerden een mogelijke broedplaats.

Dinsdag 2 maart
We hebben buiten de paden nagelopen. Voor de veiligheid van wandelaars die onze natuur bezoeken, is het noodzakelijk dat we dode takken en/of bomen verwijderen. De bomen die geen bedreiging vormen, laten we staan zodat insecten en paddenstoelen ervan kunnen profiteren. De groene spechten tikken op de stammen op zoek naar voedsel.

Woensdag 3 maart
Achter in het gebied hebben we pitrus en pijpenstrootje gemaaid om de grond te verschralen. Zo krijgt struikheide ruimte om te groeien. Deze grassen groeien goed door de hoge concentraties stikstof in de bodem. Als we niets doen, overwoekeren ze het hele veld.

Donderdag 4 maart
We hebben ons plukveld vooraan de Somerenseweg opnieuw ingezaaid met een bloemenmengsel.
Zo kunnen we over een tijdje samen met de bijen en vlinders weer genieten van veel mooie bloemen.

De waterstand van het ven staat op zijn hoogst. We hopen dat het gebied het water lang vasthoudt, zodat de planten deze lente genoeg te drinken hebben.

Vrijdag 5 maart
De berken zaaien snel uit. Jonge berkjes groeien zó snel dat ze de andere aangeplante bomen te sterk beconcurreren. Daarom hebben we met de hulp van vrijwilligers de berkenbosjes gedund. Zo krijgen de beuken weer ruimte om te groeien. Een deel van de berken blijft staan en mag uitgroeien tot mooie boom. Ze bieden namelijk ook schaduw voor de beuken die anders kunnen verbranden door de zon.