• Schoorsveld
  • Natuur

Een blik op de natuur met natuurbeheerder Sven

Na een natte winter en een voorjaar dat laat is begonnen, groeit alles goed op natuurbegraafplaats Schoorsveld. Van de ene op de andere dag stonden de velden vol margrieten en nog steeds ontdekken we nieuwe plantensoorten die in bloei staan. Zo geeft de bonte wikke en het slangenkruid een paarse kleur aan de graslanden en steekt het vingerhoedskruid er trots boven uit. Hier en daar staat een eenzame, maar vooral prachtig blauwe korenbloem. Roze vogelwikke en knoopkruid vullen het concert van kleuren aan. We blijven pitrus en pijpenstrootje maaien en afvoeren om de graslanden te verschralen. Op verschillende plekken zien we al dat de Struikheide zich begint te verspreiden en op sommige plekken staat deze zelfs al in bloei.

De reeën laten zich deze maanden veel zien, met name de reekalfjes zijn niet schuw. Juffers en libellen scheren over de vennen en kruidensoorten worden druk bezocht door bijen, hommels en kevers als het wormkruidhaantje. Vlinders als het icarusblauwtje en argusvlinder vinden hier nectar en waardplanten. Met het maaibeheer laten we ruimte voor vlinders die hun eitjes willen leggen en insecten die later in het jaar nog op zoek zijn naar nectar. Uitgebloeide kruiden blijven staan om vogels in het najaar te voeden met hun zaden.

Studenten van de HAS (Hoge Agrarische School) hebben dit voorjaar de fauna geïnventariseerd. Ze hebben vlinders, juffers en libellen geteld en de kwaliteit van het water in vennen en poelen gemeten. Het rapport van deze inventarisatie wordt met ons gedeeld en geeft ons meer inzicht in de effecten van het beheer en laat ons zien wat er in de eerste 5 jaar op Schoorsveld is bijgedragen aan de biodiversiteit.