• Schoorsveld
  • Natuur

Vissen met een missie

Sinds kort is de snoek op een bijzondere missie in het ven van Schoorsveld. De vis is ingezet om de zonnebaars en de eitjes van deze vis op te eten. De zonnebaars vormt namelijk een bedreiging voor andere vissoorten en amfibieën. De zonnebaars komt oorspronkelijk niet voor op Schoorsveld en wordt met deze aanpak op een natuurlijke manier verdreven. Deze aanpak is onderdeel van het LIFE Resilias project, een project dat gericht is op natuurherstel.

Exoot

Sommige planten, dieren of andere organismen komen van nature niet in Nederland voor. Deze zogenoemde invasieve exoten kunnen schadelijk zijn voor de natuur. De zonnebaars op Schoorsveld is zo’n invasieve exoot. Hij eet namelijk eitjes van amfibieën en vissen die in het ven leven.

Versterking van natuur

De partners Bosgroep Zuid-Nederland en Stichting Bargerveen leggen in het LIFE Resilias project de aandacht op een systeemgerichte aanpak in plaats van op het voortdurend bestrijden van exoten. De aanpak met de snoeken in het ven moet er dus voor zorgen dat de zonnebaars uiteindelijk verdwijnt waardoor de ecosystemen in het ven weer herstellen. Het LIFE Resilias project  is onderdeel van het Europese LIFE program en duurt 7 jaar.