• Schoorsveld
  • Natuur

Veerkrachtige natuur

De natuur is veerkrachtig. Dit laat zij telkens weer zien. Daar kunnen wij mensen een voorbeeld aan nemen.

We bevinden ons in vreemde tijden, en in deze vreemde tijden zie je dat mensen steun vinden in de natuur. Dat blijkt wel weer uit de vele nieuwsberichten over overvolle natuurgebieden. Juist in deze tijd laat de natuur aan de mens zien hoe belangrijk ze is. De natuur geeft en vraagt niets terug.

Elk jaar schonen wij de oevers van onze vennen op van berk, grove dennetjes, knolrus en pitrus. Deze soorten zijn groeikrachtig en vermeerderen zich erg snel. Het zijn soorten die niet veel eisen stellen aan de standplaats. Doordat deze soorten snel groeien op onze venoevers, kan een ven ‘verlanden’. Dit betekent dat het ven als het ware dichtslibt en verdwijnt. Het verwijderen van berkjes en dennetjes is normaliter een mooi karwei voor onze vrijwilligers tijdens de Natuurwerkdagen die elk jaar op Schoorsveld plaatsvinden. Helaas kon de Natuurwerkdag nu niet door gaan. Pandemie of niet, de berken en dennen groeien gestaag door.

Uniek is dat in bepaalde gebieden in het hoge noorden van Europa de berk de enige boom is. Berken groeien vaak in moerassige gebieden, maar stellen niet veel eisen en komen dus overal wel voor. In het hoge noorden van Europa groeit de berk meer als een soort struik dichtbij de grond. De dwergberk groeit als één van de laatste boomsoorten in de koudste gebieden.